Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Aztek Tanrıları

  Aztek Tanrıları


  Huitzilopochtli


  Uitzilopochtli olarak da yazılır (Nahuva dilinin Nahuvatl lehçesinde huitzilin: ?kolibri? ve opochtli: ?sol?). Güneş ve savaş tannsı. Aztekler ölen savaşçıların ruhlarının kolibri (çok güzel parlak renkli bir kuş) bedenine büründüğüne inanırlar ve güneyi dünyanın sol yanı olarak kabul ederlerdi. Bu nedenle Huitzilopochtli?nin adı ?güneyin dirilen savaşçısı? anlamına geliyordu. Öteki adlarından ikisi Xiuhpilli (Turkuvaz Prens) ve Totec?ti (Efendimiz). Nahual?ı (büründüğü hayvan biçimi) kartaldı.  En eski inanışa göre Huitzilopochtli Coatepec Dağında Tula kenti yakınında doğmuştu. Annesi Yeryüzü Tanrıçası Coatlicue gökten düşen bir top kolibri tüyünü (Yani bir savaşçının ruhunu) bağrında sakladıktan sonra Huitzilopochtli?ye hamile kalmıştı. Erkek kardeşleri olan güney yarıküre yıldızları Centzon Huitznaua (Dört Yüz Güneyli) ve kız kardeşi Ay Tanrıçası Coyolxauhqui onu öldürmeve karar vermişler ama Huitzilopocthli Xiuhcoatl´ıı (turkuvaz yılan) silah olarak kullanıp onları yok etmişti.

  Başka efsanelere göre Huitzilopochtli Aztekleri geleneksel yurtları Aztlan´dan Meksika vadisine ulaştıran uzun göç sırasında kabilenin kutsal önderiydi. Rahipler onun colibri biçimindeki tasvirini omuzlarında taşıyorlardı. Bir gece onun buyruk veren sesi duyuldu;bu bu buyruk gereğince Aztek başkenti Tenochtitlan 1325?te Meksika Vadisindeki gölde küçük ve kayalık bir adada kuruldu. Ilk tapınak rahiplerin bir kartalı bir yılanı yutarken gördükleri kaya üzerinde yer alıyordu. Sonraki Aztek hükümdarları bu sunak yerini genişlettiler. Sekiz Kamış yılında (1487) imparator Ahuitzotl burada görkemli bir tapınak yaptırdı.

  Huitzilopochtli genellikle kolibri biçiminde ya da kolibri tüylerinden miğfer ve zırh giymiş bir savaşçı olarak betimlenirdi. Bacakları kolları ve yüzünün alt bölümü maviye yüzünün üst bölümüyse siyaha boyanırdı. Ayrıntılarla işlenmiş tüylü bir başlık giyer elinde bir kalkan ile bir turkuvaz yılan bulunurdu.

  Dinsel takvimin Panquetzaliztli (Değerli Tüy Bayraklar Şöleni) adı verilen yılının 15. ayı. Huitzilopochtli?ye ve yardımcısı Paynala (Tez Canlı: Paynal?ı canlandıran rahip tören alayı kentin çevresinde dolanırken en önde koşardı) adanmıştı. Bu ayda savaşçılar ve auıanime (fahişeler) tanrıya adanan tapınağın önündeki alanda geceler boyunca dans ederlerdi. Savaş esirleri ya da köleler Huitzilopochco?da (bugün Churubusco Mexico yakınında) kutsal bir kaynağın suyuyla yıkanır Paynal?ın başını çektiği tören alayının kenti dolaşması sırasında ya da daha sonra tapınağın sunak taşında kurban edilirlerdi. Rahipler ayrıca tanrının en önemli silahını simgeleyen ağaç kabuğundan yapılmış bir yılan yakarlardı. Son olarak Huitzilopochtli?nin öğütülmüş mısırdan yapılan bir tasviri törensel olarak okla öldürülür rahipler ve rahip adayları arasında paylaşılırdı. ?Huitzilopochtli?nin bedeni"ni yiyen gençler bir yıl boyunca ona hizmet etmek zorundaydılar.

  Aztekler güneş tanrısına günlük besin olarak (tlaxcaltiliztli) insan kanı ve yüreği sunmak gerektiğine ve "güneş insanları" olarak kendilerinin de tanrıya bu kurbanı bulmakla yükümlü olduklarına inanırlardı. Kurban yürekleri quauhtlehuanitl´e (yükselen kartal) sunulur ve quauhxicalli´de (kartal vazosu) yakılırdı. Savaşta ya da sunak taşında ölen savaşçılara quauhteca (kartalın insanları) denirdi. Savaşçıların öldükten sonra ilkin güneşin parlak kuyruğunun bir parçasına dönüştüğüne dört yıl sonra da sonsuza değin kolibrilerin bedeninde yaşamaya başladıklarına inanılırdı.

  Büyük Huitzilopochtli rahibi Quetzalcoatl Totec Tlamacazqui (Tüylü Yılan Efendimizin Rahibi) Yağmur Tanrısı Tlaloc´un büyük rahibiyle birlikte Aztek din adamlarının başıydı  Quetzalcoatl


  Nahuatl dilinde quetzalli: "değerli tüy" ve coatl : "yılan". Eski Meksika tanrılarının en önemlilerinden olan Tüylü Yılan. Tüylü Yılan betimlemelerinin ilk örneklerine ülkenin merkezindeki Teotihuacan kültüründe (3-8. yy.) rastlanır. O dönemde Quetzalcoatl Yağmur Tanrısı Tlaloc´la yakından ilgili bir yer ve su tanrısıydı.

  Nahua dili konuşan kabilelerin kuzeyden göç etmesiyle Quetzalcoatl inanışında önemli değişiklikler oldu. Tula kenti çevresinde gelişen Toltek kültüründe (10-12. yy.) gökcisimlerine tapınmayla ilişkili olarak savaşın ve insan kurban edilmesinin önemi arttı. Quetzalcoatl sabah ve akşam yıldızı tanrısı sayıldı ve tapınağı Tula´daki törenlerin merkezi oldu.

  Aztek döneminde (14-16. yy) Quetzalcoatl rahiplerin koruyucusu takvimin ve kitapların mucidi ve demircilerle başka el sanatçılarının koruyucusu sayıldı. Aynı zamanda Venüs gezegeniyle eş tutuldu. Sabah ve akşam yıldızı olarak ölümün ve yeniden dirilişin de simgesiydi. Arkadaşı köpek başlı Tann Xolotl?la birlikte ölmüş ataların kemiklerini toplamak için Mictlan?ın yeraltı cehennemine indiğine ve topladığı kemikleri kendi kanına bulayarak bugün yeryüzünde yaşayan insanları doğurduğuna inanılıyordu.

  Bir başka önemli efsaneye göre OuetzalcoatI Tolteklerin başkenti Tula?nın rahip kralıydı. Insan değil yalnızca yılan kuş ve kelebek kurban ederdi. Ama Gece Göğünün Tanrısı Tezcatlipoca büyü yaparak onu Tula?dan atmıştı. Quetzalcöatl da ?tanrısal su? (Atlas Okyanusu) kıyılarına inmiş ve kendini ateşe atarak Venüs gezegeni haline gelmişti. Bir başka öyküye göreyse yılanlardan yapılmış bir sala binerek doğu ufkunda kaybolmuştu.

  Tezcatlipoca?nın Tüylü Yılan?a karşı kazandığı zaferde gerçeklik payı olabilir. Toltek uygarlığının ilk yüzyılında Teotihuacan kültürünün rahipler düzeni ve barışçı ilkeleri geçerliydi. Kuzeyden göç edenlerin baskısı toplumsal ve dinsel bir devrime yol açmış yönetim rahiplerden askerlerin eline geçmişti. Ouetzalcoatl?ın yenilgisi klasik teokrasinin çöküşünü haber veriyordu. Onun doğuya yaptığı deniz yolculuğu Toltek özellikleri gösteren Itza kabilesinin Yucatan?ı istilasıyla ilişkili olabilir. Quetzalcoatl? ın takvim adı Ce Acatl?dı (Tek Kamış) ve onun Tek Kamış yılında doğudan geri döneceğine inanılırdı. Bu inanç Aztek hükümdarı Il. Montezuma?nın Meksika Körfezine çıkışları (1519) Tek Kamış yılına rastlayan Ispanyol fatih Hernan Cortes ile arkadaşlarını tanrısal elçiler olarak görmesine yol açtı.

  Quetzalcoatl tüylü bir yılandan başka sık sık sakallı bir erkek olarak da betimlenirdi. Rüzgar Tanrısı Ehecatl kimliğiyle içinden rüzgar geçen iki oluklu bir maske takar ve kuzeydoğudaki Meksika kabilesi Huasteklere özgü koni biçiminde bir şapka giyerdi. Azteklerin başkenti Tenochtitlan?daki (bugün Mexico) tapınağı Ehecatl?a uygun yuvarlak bir yapıydı. Çünkü Ehecatl?ın rüzgara karşı keskin köşeleri bulunmadığı için dairesel tapınaklardan hoşlandığına inanılırdı. Bu tür anıtlara özellikle Huastek yöresinde sık rastlanır.

  Ouetzalcoatl hem ehecatl (rüzgar) günleri hem de ayin takviminin 13 günlük dizilerinin 18.?si boyunca egemenlik sürerdi. Ayrıca gün saatlerinin 13 tanrısı arasında dokuzuncu sayılırdı. Genellikle birinci derece tanrılar listesine alınmakla birlikte kendisine adanmış bir tören ayı yoktu.

  Eğitim yazı ve kitap tanrısı olarak rahip adaylarıyla soyluların çocuklarının eğitildiği calmecac?ta (tapınağa bağlı din okulu) özellikle saygı görürdü. Tenochtitlan dışında Quetzalcoatl inanışının önemli merkezleri arasında Pueblo Platosundaki Cholula sayılabilir.

  ALINTIDIR.


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  Tlaloc


  (Nahuatl dilinde ?Tomurcuk Verdiren?). Yağmur tanrısı. Iri yuvarlak gözlü ve uzun azı dişli bir maske takmış olarak betimlenen figürlerinin ilk örneklerine IS 3-8. yüzyıllar arasındaki Teotihuacan kültüründe rastlanır. Aynı dönemde Mayaların taptığı yağmur tanrısı Chac?la büyük benzerlikler taşır.

  Aztek uygarlığı döneminde bütün Meksika?ya yayılan Tlaloc kültüne büyük önem verilirdi. Kahin takvimlerinde Tlaloc günlerin sekizinci hükümdarı ve gecelerin dokuzuncu efendisi olarak yer alırdı. On sekiz yıllık dinsel yılın beş ayı Tlaloc?a ve dağ doruklarında yaşadıkların inanılan öteki tanrılara (Tlaloque) adanmıştı. Dinsel yılın ilk ayı Atlcaualo ile üçüncü ayı Tozoztontli´de Tlaloc?a çocuklar kurban edilirdi. Altıncı ay Etzalqualiztli?de yağmur yağdırmakla görevli Aztek rahipleri gölde yıkanır yağmur yağması için su kuşlarının seslerini taklit eder ve büyülü sis çıngıraklarını (ayauhchicauaztli) kullanırlardı. On üçüncü ay Tepeilhuitl ise Tlaloque?ye adanmıştı; bu ayda yoğrulmuş horozibiği etinden yapılma küçük tasvirler dinsel törenle "öldürülerek? yenirdi. On altıncı ay Atemoztli?de de benzer bir tören yapılırdı.

  Tlaloc kuzeyli savaşçı kabilelerin Orta Meksika?yı ele geçirmesinden önce yüzyıllar boyunca bölgedeki çiftçi kabilelerinin ana tanrılarından biri olarak varlığını korumuştu. Savaşçı kabilelerle birlikte bölgeye Hluitzilopochtli ve Tezcatlipoca kültleri de girdi. Aztekler bağdaştırıcı bir yaklaşımla hem Huitzilopochtli?yi hem de Tlaloc?u en büyük tanrı olarak benimsediler. Başkent Tenochtitlan kentindeki Büyük Tapınak?ta (Teocalli) her iki tanrıya ayrılmış eşit büyüklükte iki kutsal bölüm yer alıyordu. Yağmur tanrısı başrahibi Quetzalcoatl Tlaloc Tlamacazqui?nin (Tüylü Yılan Tlaloc?un Rahibi) ünvanı ve konumu Güneş tanrısı başrahibininkine eşitti.

  Saygı gördüğü kadar korku da uyandıran Tlaloc yağmur yağdırdığı gibi kuraklığa ve açlığa da neden olabilirdi. Yeryüzüne yıldırımlar fırlatır korkunç kasırgalar estirirdi. Tlaloque ise Yeryüzüne bereketli vağmurlar yağdırabilir ya da ekinlere zarar veren seller gönderebilirdi. Bu tanrıların ayrıca cüzam romatizma vücutta su toplanması gibi hastalıklara da neden olduklarına inanılırdı. Azteklerin ölüleri yakma geleneğine karşın bu hastalıklardan ölenlerle boğulma ya da yıldırım çarpması sonucunda ölenler gömülürdü. Bu yollarla yaşamı sona erenlerin Tlalocun cenneti olan Tlalocan?da sonsuza değin mutlu bir yaşam süreceklerine inanılırdı.

  Tatlı su gölleriyle küçük akarsuların tanrıçası olan ve Matlalcueye (Yeşil Etekli Kadın) olarak da bilinen Chalchiuhtlicue (Yeşim Etekli Kadın) Tlaloc?un eşi sayılırdı.  Tezcatlipoca

  (Nahuatl dilinde ?Puslu Ayna?). En önemli Aztek tanrılarından. Büyükayı takımyıldızının ve karanlık gökyüzünün tanrısıdır. Tezcatlipoca kültü IS 10. yüzyılın sonlarına doğru kuzeydeki savaşçı Tolteklerce Orta Meksika?ya getirilmiştir. Tezcatlipoca?nın Tanrı Ouetzalcoatl?ı (Tüylü Yılan) Tula kentinden nasıl kovduğunu anlatan çok sayıda efsane vardır. Istediği kılığa giren büyücü Tezcatlipoca kara büyüyle birçok Toltekin ölümüne neden olur; erdemli Ouetzalcoatl?ı içkiye günaha ve bedensel tutkulara sürükleyerek Tolteklerin altın çağına son verir. Orta Meksika?daki insan kurban etme geleneği onun etkisiyle başlamıştır. Tezcatlipoca?nın nahual´ı jaguardır; bu jaguarın benekli postu yıldızlı bir gökyüzünü andınr. Yaratıcı Tanrı Tezcatlipoca bugünkü evrenden önce yaratılıp yok edilmiş dört evrenden ilki olan Ocelotonatiuh?ta (Jaguar-Güneş) hüküm sürmüştür.

  Tezcatlipoca genellikle yüzünde siyah bir şeritle betimlenir; ayaklarından birinin yerinde obsidiyenden bir ayna vardır. Guatemala?daki Mayalar ve Kiçeler 10. yüzyılda sonra Tezcatlipoca?ya Hurakan (Tek Ayak) adını verdikleri bir şimşek tanrısı olarak taptılar. Bazı betimlemelerde ayna Tezcancatlipoca?nın göğsünde yer alır. Bu aynada her şeyi gören Tezcatlipoca görünmeyen ve her yerde var olan bir tanrıdır; insanların bütün eylemlerini ve düşüncelerini bilir.
  Tezcatlipoca Aztekler döneminde (IS 14-16. yy) Huitzilopochtli Tlaloc ve Ouetzalcoatl?la birlikte en yüce tanrılardan biri durumuna geldi. Bu dönemde Tezcatlipoca?ya Yoalli Ehecatl (Gece Rüzgarı) Yaotl (Savaşçı) ve Telpochtli (Delikanlı) adlarıyla tapılırdı. Geceleri dörtyol ağızlarında savaşçılara meydan okuduğu söylenen Tezcatlipoca halktan kimselerin ilköğretim ve askerlik eğitimi için erkek çocuklannı gönderdiği telpochcalli´lere de (delikanlılar evi) başkanlık ederdi. Ayrıca köleleri korur ?Tezcatlipocanın çocukları?na kötü davranan köle sahiplerini cezalandınrdı. Erdemi zenginlik ve ünle ödüllendirir yanlış yol tutanları ise cüzam gibi hastalıklarla ya da kölelik ve yoksullukla cezalandırırdı.

  Tezcatlipoca için beşinci ayin ayı Toxcatl?da törenler düzenlenirdi. Rahip genç ve yakışıklı bir savaş esirini seçer bu genç bir yıl boyunca tanrının yerini alarak lüks içinde yaşardı. Tanrıçalar gibi giydirilmiş dört güzel kız da ona eşlik ederdi. Ayin günü bu genç çaldığı flütleri kıra kıra tapınağın merdivenlerini tırmanır tepeye geldiğinde yüreği sökülerek kurban edilirdi.

  Azteklerin başkenti Tenochtitlan dışında Tezcatlipoca?ya özellikle Texcoco?da ve Oaxaca ile Tlaxcala arasında yaşayan Mikstek ve Puebla Yerlileri tapardı.

  Tlazoltéotl


  (Nahuatl dilinde ?Kirlilik Tannçası?). Ixcuina ya da Tlaelquani olarak da bilinir saflıktan uzak günahkar davranışlan temsil eden tanrıça. Huaxteca körfez ovalarındaki halklardan alındığı sanılır. Önemli ve çok yönlü bir toprak ana tanrıçaydı. Yaşamın değişik evreleriyle bağlantılı dört ayrı kimliğe bürünürdü. Genç bir kadın olarak hafifmeşrep ve baştan çıkarıcıydı. Ikinci kimliğinde insanları kötü alışkanlıklara sürükleyen yıkıcı bir tanrıçaya dönüşürdü. Orta yaşlarda insanların günahlarını yüklenebilen büyük bir tanrıça biçimini alırdı. Son kimliğinde gençlere musallat olan öldürücü ve korkunç bir kocakarı olarak ortaya çıkardı. Aztekler tören kurallarının çiğnenmesini yasak cinsel ilişkileri ve geleneklere uymayan davranışları günah ya da ?kirli? sayarlardı. Tlazoltéotl rahiplerine itirafta bulunan insanların günahlarını bağışlama gücüyle ünlüydü. Bir kimliğiyle insanları günaha sürüklerken başka bir kimliğiyle günah işleyenleri bağışlayabiliyor ve dünyayı günahtan arındırıyordu. Kaba pamuktan yapılma süslü bir başlıkla bazı tasvirlerinde de bir kurbanın derisini sarmış olarak ya da Ay simgeleri taşıyan giysiler içinde betimlenirdi.


  Xipe Totec

  (Nahuatl dilinde ?Derisi Yüzülmüş Tanrımız?) Meksika?da yağmur mevsiminin başlangıcı olan ilkbaharın ve yeni yeşeren bitkilerin tanrısı. Aynı zamanda kuyumcuların koruyucusuydu. Yeni yeşeren bitkilerin simgesi olarak Xipe Totec insan derisine bürünürdü. Bu deri ilkbaharda yeryüzünü kaplayan ?yeni deri?yi temsil ederdi.

  Heykellerinde ve taştan yapılma masklarında da hep yeni yüzülmüş bir deriye bürünmüş olarak betimlenirdi.
  Anauatl iteouh (kıyı tannsı) olarak tanımlanan Xipe Totec başlangıçta altın yönünden zengin olduğuna inanılan bugünkü Oaxaca ve Guerrero eyaletlerinde yaşayan Zapotek ve Yopi Yerlilerinin tanrısıydı. Zapotekler onu bir bitki tanrısı olarak kabul ediyor ve Quetzalcoatl?la (Tüylü Yılan) ilişkşili görüyorlardı. Kesinlikle yabancı bir tanrı sayılan Xipe Totec?in tapınağı Yopico ya da Yepi Evi olarak anılıyordu. Xipe Totecin ilk temsili resimleri Teotihuacan yakınlarındaki Xolalpan?da ve Texcoco´da Mazapan kültürüyle bağlantılı olarak yani klasik sonrası Toltek döneminde (10-12. yy.) ortaya çıktı. Aztekler bu kültü daha sonra Axayacatl yönetimi (1469-81) sırasında benimsedi. Aztek yılının ikinci dinsel tören ayı olan Tlacaxipehualiztli´de (Insanlann Yüzülmesi) rahipler yüreklerini çıkararak insanları kurban ederlerdi. Daha sonra bu kurbanların yüzülerek sarıya boyanan ve teocuitlaquemitl (altın giysi) denen derilerini üzerlerine giyerlerdi. Öteki kurbanlar ise bir çerçeveye bağlanarak oklarla öldürüldü. Yere damlayan kanlarının verimli ilkbahar yağmurlarını simgelediğine inanılırdı. Xipe Totec onuruna söylenen bir ilahide Yoalli Tlauana (Gece Içkicisi) olarak anılırdı. Bunun nedeni bereketli yağmurların gece yağdığına inanılmasıydı. Aynı ilahide Xipe Totec´e bereketin simgesi Ouetzalcoatl?ı getirdiği ve kuraklığı önlediği için şükranlar sunulurdu.

  Mictlantecuhtli


  Ölüler tanrısı. Genellikle yüzü bir kurukafa biçiminde betimlenir. Karısı Mictecacfhuatl?la birlikte yeraltı dünyası Mictlan?ı yönetir. Savaşta kurban edilerek çocuk doğururken boğularak yıldırım çarpması sonucu ya da bazı hastalıklardan öldükleri için çeşitli cennetlerin hiçbirine giremeyenler Mictlan?ın dokuz cehenneminde yargılanmayla geçen dört yıllık bir yolculuğa başlar. Mictlantecuhtli?nin yaşadığı sonuncu cehenneme ulaşınca ya yok olur ya da huzura kavuşurlar.  Coatlicue


  (Nahua dilinin Nahuatl lehçesinde ?Yılan Etekli?). Yeryüzü tanrıçası. Yaratıcı ve yok edici özellikleriyle yeryüzünün simgesi tanrıların ve insanların anası olarak kabul edilir. Mexico kentinde Ulusal Antropoloji Müzesi?ndeki heykeli mitolojideki anlamını çok güçlü bir biçimde somutlaştırır: Yüzü birbine dolanmış iki yılandan oluşmuş eteği gene yılanlardan örülmüştür; yılanlar verimliliği simgeler. Insanları ve tanrıları beslediği için göğüsleri sarkıktır. Ellerden kalplerden ve bir kafatasından oluşan kolyesi vardır. Ayak ve el parmakları pençeyi andırır; yeryüzünün insanları yutması gibi o da insanlarla beslenir. Teteoinnan (Tanrıların Anası) ve Toci (Büyük Anamız) olarak da bilinen Coatlicue korkunç doğum tanrıçası Cihuacoatl (Yılan Kadın; Tonantzin Anamız olarak da bilinir) ve Kirlilik Tanrıçası Tlazolteotl

  olarak ortaya çıkan yeryüzü tanrıçasının bir görünümüdür.

  ALINTIDIR.


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Aztekler : Güneşin Çocukları

  Aztekler : Güneşin Çocukları


  Şafağın ilk hafif aydınlığında İspanyol komutanı kıtasını düzenlemeye girişmişti.Borular çoşturucu seslerini ta dağların uzak yakınlarına karışıp sönünceye dek suların ve ormanın üzerinde çınlattıkları zaman yüreklerini çarpa çarpa bayraklarının altında topladılar.Yalnız sayısız Teocalli’lerin basamaklı piramit tapınakların sunakları üzerindeki kül renkli sabah sisi içinde belli belirsiz seçilen kutsal ateşler başkentin yerini belli ediyordu.Sonta ta doğudaki sıradağlardan yükselen güneşin güzel vadiye döküldüğü görkemli ışıkla tapınaklar kuleler ve saraylar göründü.Bu gün 8 Kasım 1519 idi.

  Avrupalıların batıdaki dünyaya ayak bastıkları tarihin en ayrıcalıklı günleriyden biriydi bu.Geçen yüzyılın tarihçilerinden W.H Prescott İspanyol Serüvenci Hernando Cortez’in yanındaki dörtyüz İspanyol ile Aztek İmparatorluğunun başkenti Tenochtitlan ‘ı ilk gördüğü anı böyle anlatıyor.Hernando Cortez Azteklerin başkenti Tenochtitlan dünyanın en güzel kentlerinden biri olarak nitelemiş ve şunları eklemişti ” İnsanların davranışları ve gösterdikleri faaliyet İspanyadaki insanların düzeyinde idi.Bu insanlar barbar oldukları Tanrıdan habersiz ve öteki uygar toplumlarla temas halinde olmadıkları göz önünde tutulursa sahip oldukları her şey olağan üstü şaşırtıcı geliyor ”

  Bu sözleri yazdıktan iki sene sonra Cortez Tenochtitlan ‘ı ve Aztek uygarlığına ait ne varsa yerle bir etti ; bu terihin en görkemli küllerinden biriydi.

  Aztekler insanlık tarihinde kurumları ve yaşam biçimleri hakkında çok az şey bilinen uluslardan biridir.Uygarlığa ait kalıntılar o kadar göz kamaştırıcıdır ki coğu araştırmacı bunların çekiciliğine kapılarak tarihsel değerlendirme yapmayı arka plana atmışlardır.Yinede eldeki bazı kaynakların toplanmasıyla Aztek tarihi hakkında fikir sahibi olunmuştur.

  Aztekler kuzeyden göçüp Mexico vadisi ve yakınlarına yerleşen yedi akraba kabilenin en sonuncusu olup bugün Mexico City’nin bulunduğu yerleri ele geçirmişlerdir.Ünlü Tenochtitlan Texcoco gölündeki adacıklar üzerine kurmuşlardır.


  O dönemlerde sayıca az oldukları ve yoksul bir yaşam bir yaşam sürdürdükleri bilinmektedir.Aztekler bulundukları bölgenin avantajlarını fark etmişler kanallarsetler yaparak kasabalarının cevresinde derin hendekler kazarak savunma sistemlerini üstün duruma getirmişlerdir.Mekanik mühendisliği Azteklerin büyük başarısı haline gelmiş cevredeki kabileler arasında söz sahibi olmuşlardır.15 yy ikinci yarısından itibaren yaptıkları fetihlerle imparatorluğun temelini atmışlardır.Bu geniş imparatorluğu o dönemlerde Montezuma II yönetmektedir ve tarıma dayalı bir yaşam sürmektedir.Nufusun artması verimli toprakların azalması sebebiyle komşuların ” Chinampas” adını verdikleri yüzer bahçelerin yapım tekniklerini öğrenecek bu yapay bahçelerde dünyaya kazandırmış oldukları mısır kakaokaucuk ve domates gibi bir çok önemli besin kaynağı yetiştirmişlerdir.Yaptıkları nesneler bugün bile muzelerde görüldüğü zaman hayranlık uyandırmaktadır.Günümüze kadar çok az ulaşan yapılar içerisinde Aztek uygarlığının yüksek seviyesi dikkat çeker.Orta ve Güney amerikada rastlanan bu kalıntıların hayranlık uyandırması Azteklerle ile birlikte o bölgede yaşayan diğer uygarlık hakkında spekülatif yorumlara neden olmuştur.  Uygarlığın İzleri….

  Eski dünyadan tamamen bağımsız gelişmelerine rağmen Aztekler avrupadakinden hiçte aşağı kalmayan bir uygarlık geliştirmişlerdir.Muhteşem mimarisi titiz kayıt tutma yöntemleri ve Avrupalılarınkinden çok üstün olan gök cisimlerinin görünüm ve devinimlerine dayalı takvimleri vardır.Aztek sanat eserleriyle karşılaşan Albrecht Duker Agustos 1520 de “ Şimdiyedek kalbimi böylesine sevince boğan bir şey görmemiştim.Her yanı tümüyle altından bir kulaç boyunda bir güneş gördüm.Yine bir Ay gördüm ki som gümüşten iki oda dolusu silah zırh ve daha başka araç gereçleri gördüm.Harikalarmı görüyorum demekten alamadım kendimi ”

  Duker ‘ın sözünü ettiği altından güneş 35 m çapında 25 ton ağırlığında ve üzerinde Aztek takviminin yer aldığı bir semboldür.Azteklerin dinsel inançlarına ait sembollerinde bulunduğu bu takvimde en çarpıcı özellik bir yılı 365 gün olarak kabul etmesidir.Yıl her biri 20 günden oluşan 18 aya bölünmüştür.

  Haftanın ilk günlerine tavşan ev çakmaktaşı ve kamış isimleri verilmektedir.Yıllar kümeler bağlar ve dönemler şeklinde gruplandırılmıştır.Onüç yıl bir küme dört küme bir bağ iki bağ ise bir dönem oluşturur her kümedeki ardışık yıllarda yine tavşan ev çakmaktaşı ve kamış işaretleri ile tanımlanıyordu.Bu dört işaretlerin başka uygulamalarıda vardır.Tavşan kuzey kara kış ve havayla Ev ; doğu beyaz sonbahar ve topraklaçakmaktaşı ; güneymavi yaz ve ateşle kamış ise batı kırmızı ilkbahar ve suyla ilişkilidir.Buradaki dört ana yöne ek olarak üç belirgin noktada merkez başucu ve ayakucu idi.Azteklerin kozmogonik tasarımlarınıda içeren takvimde her biri yeni dünyanın yaratılmasıyla başlayan ve onun yok olmasıyla biten dört dönem yine toprak havasu ve ateşle simgelenmiştir.Aztek inanışına göre bu dört dönem insanlığın oluşumu için yeterli olmamış ve insanlar beşinci çağda ortaya çıkmıştır.Bu çağı haber veren güneş tanrısıda takvimin tam merkezinde yer almıştır.

  Aztekler büyük disk biçiminde tasarımladıkları dünyanın evrenin tam ortasında yerleştiğine ve çevresine bir su halkasının kapladığına inanmışlardır.Dünyanın merkezinden çıkan dört yön evreni çeyrek dairelere ayırmaktadır.Böylece oluşan evrenin yatay bölmesi onüç gökten ve dokuz yer altından ibarettir bu gökler tanrıların evleridir ve en yüksekte olanı evreni yaratan iki ulu tanrı için yaratılmıştır.Dokuz yer altı ise genelde ölümün geçmek zorunda olduğu alçak düzlemlerdir.

  Aztek inanışına göre güneş her gün karanlığın güçleriyle Ay ve yıldızlara karşı bir mücadele sürdürmüş ve onları yenmiştir.Güneşin ölümü savaş esirlerinin kurban edilmesiyle önlenebilecektir.Çünkü güneş bu mücadele sırasında insanları hayatta tutan değerli madde kandan destek görmüştür.Aztekler bu mücadelede tanrılarıyla birlikte çalışmalıdırlar.Bu çapa bile uyarısı yapılmış afetlerin oluşunu engelleyemeyecektir.Güneş bir gün düşmanlarıyla girdiği mücadeleyi kaybedecek dünya korkunç depremlerle yok edilecek ve vahşi kötülüklerin ordusu göklerden inerek insanlığa noktayı koyacaktır.

  Gökler kuruldu

  Yeryüzü tamamlandı

  Ya şimdi kim hayatta kalmalıdır….

  Bir Aztek güncesinden alınan bu sözler aynı zamanda onların dinsel inançlarıyla özdeşleşmiş olduklarını belgeler.

  Ve tanrılar İnsan Kanı İçtiler….

  Aztek dini çok tanrılı olmakla birlikte iki tanrı ; Huitzilopochtli ve Quetzalcoatl daha bir ön planda olup her işi düzenleyen takvimle sıkı bir bütün halinde damgalarını tüm kültlere basmışlardır.Aztek dininin inanılmayacak denli fazla sayıda insan kurbanıyla kendini gösteren tüyler ürpertici bu özelliği vardır.

  Aztekler insanları kitleler halinde tanrılarına kurban ediyorlardı ; hatta büyük doğal afetlerde yaklaşık 20000 insanın kurban edildiği bilinmektedir.Aztek rahiplerinin açıkca bilinen işlevide amansız tanrıların öfkelenerek herkesi kötürüm ve hastalıklı bırakmamaları dünyayı yakıp yıkmak için onlara körpe insan yürekleri ve insan kanı sağlamaktı.Bunlar piramitlerin basamaklarından çıkartılır dört rahip tarafından tutularak tapınaklara yürütülür kurban taşı üzerine kolları ve ayakları gergin durumda sırt üstü yatırılır beşinci rahip tarafından kullanılan ve volkanik taştan yapılmış bıcakla göğüsleri baştan başa yarılarak açılır sonra kurbanın hala çarpmakta olan yüreği yerinden burularak koparılır ve tanrıya sunulurdu.

  Ceset ise piramit merdivenlerinden yuvarlanarak atılırdı.Savaş tutsaklarının yanında köleler bazı genç erkek ve bakire kızlar kurban edilenler arasındadır.Bu yönüyle Aztek uygarlığı bir anlamda yüksek kültürünü günümüz insanına vahşi görünen bir takım uygulamalarla birleştirmektedir.

  ALINTIDIR.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Tanrıları da kuyruklu bişeymiş. (:


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Alıntı Sürmenaj Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Tanrıları da kuyruklu bişeymiş. (:
  Ben çalı süpürgesi diyorum onlara.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş