Etiketlenen üyelerin listesi

Konu: Agnostisizm

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Agnostisizm

  Agnostisizm


  Bilinmezcilik olarak tanımlanan Tanrı'nın varlığının ya da yokluğunun şu an için bilinemeyeceğini öngören felsefe akımı.

  Kökeni eski Yunan'daki Sofistlere kadar uzanan Agnostisizm kelime olarak eski Yunanca'daki agnostos yani "bilinemez olan" kelimesinden gelir. Gerçekte bir dindenThomas Henry Huxley agnostisizm'i tanımlarken insanların ölüm sonrası ve tanrının varlığı konularında akıl yürütmekten kaçınmaları gerektiğini söylemekle kalmamış bu bakış açısından değerlendirildiğinde değillenemeyecek hiçbir önerme ya da yanlışlanamayacak hiçbir bilgi olmadığını da eklemiştir.

  ya da öğretiler bütününden ziyade bir konsepttir. "Bilinmezcilik" olarak tanımlanması aslında dinlerin öne sürdüğü Tanrı anlayışının gerçekliğinin bilinemezliği değildir. Bu akım insanın bilme yetisinin sınırlı olduğunu ve bu nedenle görülebilenin ardındaki hakikati yakalayamayacağını savunur.

  Agnostisizm tüm dinleri ve dolayısıyla onların tanrılarını kesin olarak reddeder. Fakat Teizmin sundukları dışında; doğaya müdahale etmeyen belki bilinci dahi olmayan bir Tanrı'nın olup olamayacağını bilemeyeceğimizi öngörür. Bu anlamda Deizmin ve Ateizmin dogmatik tutumundan uzak olduğu vurgulanabilir.

  Felsefi bir ekol olarak kayıtlara geçmesi 19. yüzyılın ikinci yarısına denk gelir Batı felsefesindeki başlıca temsilcileri Herbert Spencer William Hamilton ve Leslie Stephen'dir. Agnostisizm'in Doğu'daki karşılığını ise tasavvufun hemen her kolunda bir miktar bulmak mümkündür. Araştırma için Türkçe kaynak olarak 1997 yılında Vadi Yayınları'ndan çıkan Şinasi Gündüz'ün Son Gnostikler: Sabiiler İnanç Esasları ve İbaretleri adlı kitaba bakılabilir.

  Agnostisizm bilinmezcilik olarak tanımlanan Tanrı'nın varlığının ya da yokluğunun şu an için bilinemeyeceğini öngören felsefe akımı.

  Kökeni eski Yunan'daki Sofistlere kadar uzanan Agnostisizm kelime olarak eski Yunanca'daki agnostos yani "bilinemez olan" kelimesinden gelir. Gerçekte bir dinden ya da öğretiler bütününden ziyade bir konsepttir.

  "Bilinmezcilik" olarak tanımlanması aslında dinlerin öne sürdüğü Tanrı anlayışının gerçekliğinin bilinemezliği değildir. Bu akım insanın bilme yetisinin sınırlı olduğunu ve bu nedenle görülebilenin ardındaki hakikati yakalayamayacağını savunur. Thomas Henry Huxley agnostisizm'i tanımlarken insanların ölüm sonrası ve tanrının varlığı konularında akıl yürütmekten kaçınmaları gerektiğini söylemekle kalmamış bu bakış açısından değerlendirildiğinde değillenemeyecek hiçbir önerme ya da yanlışlanamayacak hiçbir bilgi olmadığını da eklemiştir.

  Agnostisizm tüm dinleri ve dolayısıyla onların tanrılarını kesin olarak reddeder. Fakat Teizmin sundukları dışında; doğaya müdahale etmeyen belki bilinci dahi olmayan bir Tanrı'nın olup olamayacağını bilemeyeceğimizi öngörür. Bu anlamda Deizmin ve Ateizmin dogmatik tutumundan uzak olduğu vurgulanabilir.

  Felsefi bir ekol olarak kayıtlara geçmesi 19. yüzyılın ikinci yarısına denk gelir Batı felsefesindeki başlıca temsilcileri Herbert Spencer William Hamilton ve Leslie Stephen'dir. Agnostisizm'in Doğu'daki karşılığını ise tasavvufun hemen her kolunda bir miktar bulmak mümkündür. Araştırma için Türkçe kaynak olarak 1997 yılında Vadi Yayınları'ndan çıkan Şinasi Gündüz'ün Son Gnostikler: Sabiiler İnanç Esasları ve İbaretleri adlı kitaba bakılabilir.

  Peki nedir bu Agnostisizm?

  Öncelikle şunu belirtmekte yarar var Agnostisizm bir din değil bir konsepttir. Dinler akıl ve bilim dışı olduğu için o dinlerin öne sürdükleri Tanrıları reddeder fakat Ateizm gibi dinlerin Tanrılarını reddedince "Mutlaka Tanrı yoktur" demez. "Şu anki aklımızla bu bilgiye ulaşamayız" der.

  Öyle ya Kâinatta Tanrı'ya dair en ufak bir iz dahi yoktur. (Her ne kadar Teistler her şeyin harika bir sanat eseri olduğunu söyleseler de asıl o sanatçının nasıl var olabildiği sorusu hep muğlak ifadelerle geçiştirilir) Fakat yine de bu Tanrı'nın olamayacağını kanıtlamaz olduğunu kanıtlamayacağı gibi.

  Dinlerdeki mantık şudur:

  + Bu yağmur nasıl yağıyor? Gökten nasıl olur da su akar?
  - Bunu biz bilemeyiz bunu ancak Yağmur Tanrısı bilebilir onun görevidir.

  + Peki ya bu rüzgâr nasıl esiyor
  - O da rüzgâr Tanrısının işi

  Bilim geliştikçe tüm bu soruların cevabı teker teker bulundu ve bilinmezlikler ortadan kalkarken Tanrılar yerlerini tek bir Tanrı'ya bıraktı. Tüm kâinatın yaratılışı artık bu tanrıyla açıklanmaya başlandı.

  Çünkü Her resmin bir ressamı vardır Anlayışıyla hareket edildi.

  Günümüzde bilim şüphe bırakmayacak kadar tatminkâr bir şekilde olmasa da Evrenin oluşumunu gezegenleri ve yaşamın başlangıcını açıklayabiliyor. Zaten bu bir şekilde bilime dayanarak açıklanmak zorunda. Yoksa doğa kanunları var olmazdı.

  Fakat bilemediğimiz bir şey var: "İlk Madde nereden geldi?"

  Ya da ilk Madde ezeli ve ebedî midir? Bu nasıl oldu?

  Ya da her şeyin bir yaratıcısı olacağı düşüncesinden hareketle o maddeyi de bir Tanrı yaratmış ve bu devingenliği o mu sağlamıştır?

  Peki o halde tabiri caizse "kıytırık" bir maddenin dahi ezelî ve ebedî olması fikri çoğu kişiye imkânsız geliyorken Harikulade bir güç nasıl kendi kendine oluşabildi?

  Bilemiyoruz değimi yerindeyse bir dolaplar dönüyor.

  Bu anlayış Tanrı'nın varlığı karşısında şüpheci bir tavır almaktır. Bu görüş İlkçağ'da Sofist filozof Protagoras tarafından öne sürülmüştür. Protagoras'a göre Tanrı'nın duyularla algılanamaması insanın ömrünün kısa oluşu Tanrı hakkında bilgi edinmeyi engeller.

  Huxley agnostisizm deyimini ilk kullanandır. Ona göre duyularımızın kavrayamadığı şeyler arasında Tanrı kavramı da vardır. Tanrı'yı duyularımızla algılayamadığımız için var olup olmadığını yargılayamayız. Agnostisizm doğrudan Tanrı'yı reddetmemekte ancak onu bilmenin mümkün olmadığını öne sürmektedir.

  ALINTIDIR.


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Paylaşım İçin Teşekkürler Leydihan:anıl2:
  Güzel Paylaşım.
  OkyanusunKalbi, Bunu Beğendi.


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Agnostisizm Nedir?


  Agnostisizm ya da bilinmezcilik tanrının ya da tanrıların varlığının ya da yokluğunun bilinemeyeceğini öngören felsefe akımıdır. Bu felsefenin takipçilerine agnostik denir.Kökeni eski Yunan'daki Sofistlere kadar uzanan agnostisizm kelime olarak eski Yunanca'daki agnostos yani "bilinemez olan" kelimesinden gelir. Bir din ya da öğretiler bütünü değil bir konsepttir.

  "Bilinmezcilik" olarak tanımlanması aslında dinlerin öne sürdüğü Tanrı anlayışının gerçekliğinin sorgulanamazlığı demek değildir.

  Dinlerin tanrıdan gelmedigini söyler ve dinlerin tanrısını da reddeder. Ancak başka bir tanrının bir yaratıcının varolup olmadığının hiçbir zaman bilinemeyeceğini söyler. Bu bakımdan agnostisizm kendini "kesinlikle tanrı vardır" diyen teizmden de "kesinlikle tanrı yoktur" diyen ateizmden de ayrı tutar.

  Bu akım insanın bilme yetisinin sınırlı olduğunu ve bu nedenle görülebilenin ardındaki hakikati yakalayamayacağını savunur. Thomas Henry Huxley agnostisizm’i tanımlarken insanların ölüm sonrası ve tanrının varlığı konularında akıl yürütmekten kaçınmaları gerektiğini söylemekle kalmamış bu bakış açısından değerlendirildiğinde değillenemeyecek hiçbir önerme ya da yanlışlanamayacak hiçbir bilgi olmadığını da eklemiştir.

  Huxley agnostik sözcüğünü hem geleneksel Yahudi-Hıristiyan tanrcılığını hem de tanrıtanımazlık öğretisini reddederek Tanrının varlığı sorununu ortada birakan düşünürler için kullandı. Terim daha sonra geriye götürülerek bütün bilinemezci ögretileri kapsamıştır. Agnostisizm tarihsel olarak bilimin denetiminden yoksun insan düşüncesinin düştüğü büyük yanılgılara bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. İlk tepkiyi antikçağ bilgiçilerinden duyumcu sofistler vermiştir. Onlara göre bilgi duyuların sonucudur ve duyular dışında bilgi edinilemez ve herkes için geçerli bilgi olamaz. İnsanın kendi deneyimleriyle elde ettiği olguların ötesinde hiçbir şeyin varlıgını bilemeyeceğini ileri sürer bu öğreti.

  Felsefi bir ekol olarak kayıtlara geçmesi 19. yüzyılın ikinci yarısına denk gelir Batı felsefesindeki başlıca temsilcileri Herbert Spencer William Hamilton ve Leslie Stephen'dir. Araştırma için Türkçe kaynak olarak 1997 yılında Vadi Yayınları'ndan çıkan Şinasi Gündüz'ün Son Gnostikler: Sabiiler İnanç Esasları ve İbaretleri adlı kitaba bakılabilir.

  Agnostik nedir?

  Bir agnostik Tanrı ve dünya ötesi yaşam hakkında doğruyu bilmenin imkansız olduğunu düşünür. Asla bilinemez denmese de şu anda yaşadığımız zamanda bilinemez.

  Davranışlarına rehberlik etmesi üzere hangi otoriteyi tanıyorlar?


  Bir agnostik dindar insanların tanıdığı anlamda herhangi bir otoriteyi tanımaz. İnsanın kendi yolunu düşünerek ve sorgulayarak çizmesi gerektiğini düşünür. Elbette diğer insanların aklından ve bilgisinden de yararlanır. Ancak kime danışacağını kendisi seçer. Tanrının emirleri denilen olgular değişkendir. Örneğin İncilin bir bölümünde dul bir kadının eski eşinin kardeşiyle evlenemeyeceği yazar. Başka bir bölümünde ise evlenmek zorunda olduğu yazar. Tanrının emirlerini "tanımak" bazen imkansız olabilir.

  Çeşitli kaynaklardan düzenlenmiştir..

  ALINTIDIR.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Agnostisizm ( Uzun Anlatım )


  Agnostisizm


  Agnostisizm
  ya da bilinmezcilik tanrının ya da tanrıların varlığının ya da yokluğunun bilinemeyeceğini öngören felsefe akımı. Bu felsefenin takipçilerine agnostik denir.

  Kökeni eski Yunan'daki Sofistlerekadar uzanan agnostisizm kelime olarak eski Yunanca'daki agnostos yani "bilinemez olan" kelimesinden gelir. Gerçekte bir dindenya da öğretiler bütününden ziyade bir konsepttir. "Bilinmezcilik" olarak tanımlanması aslında dinlerin öne sürdüğü Tanrı anlayışının gerçekliğinin bilinemezliği değildir. Bu akım insanın bilme yetisinin sınırlı olduğunu ve bu nedenle görülebilenin ardındaki hakikati yakalayamayacağını savunur.

  Thomas Henry Huxley agnostisizm'i tanımlarken insanların ölüm sonrası ve tanrının varlığı konularında akıl yürütmekten kaçınmaları gerektiğini söylemekle kalmamış bu bakış açısından değerlendirildiğinde değillenemeyecek hiçbir önerme ya da yanlışlanamayacak hiçbir bilgi olmadığını da eklemiştir.

  Agnostisizm tüm dinleri ve dolayısıyla onların tanrılarını kesin olarak reddeder.

  Fakat Teizmin sundukları dışında; doğaya müdahale etmeyen belki bilinci dahi olmayan bir Tanrı'nın olup olamayacağını bilemeyeceğimizi öngörür.

  Felsefi bir ekol olarak kayıtlara geçmesi 19. yüzyılın ikinci yarısına denk gelir Batı felsefesindeki başlıca temsilcileri Herbert Spencer William Hamilton ve Leslie Stephen'dir. Araştırma için Türkçe kaynak olarak 1997 yılında Vadi Yayınları'ndan çıkan Şinasi Gündüz'ün Son Gnostikler: Sabiiler İnanç Esasları ve İbaretleri adlı kitaba bakılabilir.

  Alıntı
  Wikipedia

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş