Nuh Kanunları


Hz.Nuh as.ın getirmiş oldugu ve tüm semavi dinlerceonay ve kabul gören 7 temel yasayı anladığımız şekli ile ortaya koyalım:

1-Sadece TEK bir Yaratıcı'ya tazim edeceksin.
Tevhid anlayışın saglam olacakYaradan'ın yanında veya yöresindebaşka ilahların/uluların/Degerlerin olmayacak.

2-Öldürmeyeceksinkatletmeyeceksin.Bu fiilden mümkün mertebekaçınacaksın.Bu fiil her canlıyı kapsar ve sebepsizyere yok etmeyeceksin.

3-Çalmayacaksın.Bu çalma fiili hak etmedigin her şeyi kapsar.Rüşvetsuistimalher türlü statü geregi alınan hediyeler vs.

4-Zina etmeyeceksin.Homoseksüellik ve akrabalar arası ilişkilerdenkesinlikle kaçınacaksın.

5-Tanrı'nın adını boş yere ağzına almayacaksın.Küfürden kaçınacaksıncadılıkbüyücülükfalcılıktan kaçınacaksın.

6-Canlı hayvanlardan kopartılmış et yemeyeceksin.Her türlü usulüne uygun olmayarak kesilmiş hayvan etiniyemeyeceksin.

7-Adil ahlaki manada etkili bir sistem kuracaksın.Aslaadaletten ayrılmayacaksın.Haklının hakkını savunacakhaksızın yanında asla yer almayacakyalan yere tanıklıkyapmayacaksın.

Evet...Bu 7 ilke veya madde önemlidir.Tabanen az veya asgari denilen şeyi karşılar.Bu 7 temel ilkeyi hayatına yansıtan insanen azındaninsan denmeyi ve rahmetummayı hak eden bir kişilik kazanmış
olur.

ALINTIDIR.