Sabiilik Dini


Sabii diniKur'an-ı Kerim kitabında kitap ehli olarakzikredilen dinler arasında geçer.

Sabii dini için Dünyanın en eski dini oldugudasöylenir.Üzerinde birçok spekülasyon yapılmışbu dini forum üyelerine tanıtmak istedik.

Bu gün sadece Güney Irak'ta 10 bin civarındainanırı kalan sabiilikgnostik gelenege çok yakınbir din olarakta dikkat çeker.

Sabiilik tarihsel olarak Filistin-Ürdün cografyasındaÖzellikle Ürdün nehri civarının vaftizci gelenekleriile Babil-Mezopotamya ve Yahudi geleneklerininbir sentezi olarak görünmektedir.

Sabiilik tek tanrılı bir din olarak ortaya çıkmaktadır.
Sabii besmelesi şöyledir:''Bütün işlerin ötesinde olan kudretliYabancı(Bilinemez) Yüce Hayat'ın gücü ve ismi ile''

Hz.AdemHz.ŞitHz.Nuh ve Hz.Yahya Sabiilerinkabul ettigi ve saygı gösterdigi peygamberlerdir.

Sabiiler dinlerinin baş köşesine tek Tanrı inancıolarakMalka d nhura'yı(Işık Kralı) koymuşlardır.Kutsal kitapları Ginza'dır.

Bu Kitaba göreYüce Işık Kralı'nın karşıtı vekötülügün kutbu ise Karanlık Kralı veya orjinal adı ileMalka d hşuka'dır.

Işık Kralı ile ışık varlıklarının yaşadıgı ölümsüz vemükemmel aleme Işık Alemi(alma d nhura)adı verilir.Yazımıza Sabii kutsal kitabı Ginza'dan bir pasajsunarak son verelim:

''Sana hamd olsun...Kudreti dışa taşan ve sonsuz olanGerçekligin TanrısıBitmek bilmeyen Saf Nur veYüce IşıkMerhametlibağışlayanRahim ve şefkatli (YüceVarlık).Bütün İnananların kurtarıcısıbütün iyiligin sahibiKudretliAkıllı(Herşeyi)Bilengörenhikmet sahibi olan veHer şeye gücü yeten(Varlık).

Yukarıorta ve aşağı ışık alemlerinin hepsinin sahibiİzzetin yüce simasıSaltanatında bir ortağı olmayanve tahtını paylaşacak bir şeriki bulunmayan sonsuz
ve görünmez varlık.'' Ginza 5.sahife.

ALINTIDIR.