Ainu Dini


Ainu Dini tipik bir kabile dinidir. Ainular Japonya´nın kuzeyindeki adalarda yaşarlar Diğer kabile dinlerinde olduğu gibi evrensel değildirsadece kendi kabilesi tarafından inanılırherhangi bir kutsal kitabı veya kurucusu yoktur.

Ainular göğün en yüksek bulunduğunu kabul ettikleri "Kando-kora Kamui" dedikleri bir yüce Tanrı´ya inanırlar. Çok uzakta kabul ettikleri bu yüce varlıktan başka çok sayıda Tanrı ve ruhlara saygı gösterirler. Bu ruhların bazılarının iyi bazılarının kötü olduğunu kabul ederler. Bunun sonucu fetiş kullanma falcin çıkarmabüyü atalara tapınmabu dinin nitelikleri arasında göze çarpmaktadır.Ainular ahirete ve Yüce Tanrı önünde muhakemeye inanırlar.

alintidir