Hinduizmin Kutsal Metinleri

Hinduizm dini Budizm'den farklı olarak bir vahiy dinidir dolayısıyla çeşitli kutsal metinlerin doğaüstü varlıklarla veya Tanrı ile ilgisi olduğuna Tanrı'dan kaynaklandığına inanılır.Hinduizm dininde b "peygamberlik" (Rişi) kavramı vardır ancak bu kavram ortadoğu dinlerinde algılanan "peygamberlik"ten oldukça farklıdır ortadoğu dinlerinde peygamber Tanrı tarafından özel olarak seçilmektedir. Hinduizm'de ise peygamberlik "kazanılan" bir olgudur pek çok doğum-ölüm döngüsünden geçen oldukça "yaşlı" ve deneyimli çok daha üst seviye olan az sayıda ruh Tanrı ve Deva'lar ile çeşitli şekillerde iletişime geçebilir vahyi gizli bilgileri Tanrısal hakikatleri alır.

Hindu kutsal metinleri öncelikle Şruti ve Smriti olarak iki kategoriye ayrılır. Şruti Sanskritçede "işitilen şey" anlamına gelmektedir. Şruti'nin belli bir yazarı bulunmamakta kutsal kişilere (Rişiler)iletilen ilahi kayıtlar olduğuna inanılmaktadır. Vedalar Upanişadlar ve Mahabarata destanının bir bölümü olan Bhagavad Gita Şruti kategorisi içerisindedir. Saivism mezhebinde Şiva Agamaları da Şruti kategorisinde değerlendirilir Şivacılara göre Agamalar aynı Vedalar gibi doğrudan Tanrı'dan kaynaklanmaktadır vahiydir ve en az Vedalar kadar eskidir binlerce yıl boyunca sözlü gelenek ile nesilden nesile aktarılmıştır. Diğer 3 mezhepte Agamalar Smriti olarak kabul edilir.

Smriti ise
Sanskritçede "hatırlanan/korunmaya değer şey" anlamına gelmektedir. Dindeki otoriteleri Şruti'den sonra gelir.

Smriti'nin alt kategorileri şunlardır:

-Dharma Şastra (Kurallar kanunlar)
-Mahakavyalar (Destanlar; Mahabarata ve
Ramayana destanlarınını içerir)
-Puranalar (Masallar veya Yazmalar)
-Sutralar
(Atasözleri veya aforizmalar)
-Agamalar (Mantralar Tantralar ve Yantraları içeren
felsefeler)
-Dyasanalar (Vedantayı da içeren felsefeler)

Onsekiz Ana
Smriti'nin İsimleri:

-Manu Smriti
-Yajnavalkya Smriti
-Parasara
Smriti
-Vishnu Smriti
-Daksha Smriti
-Samvarta Smriti
-Vyasa Smriti
-Harita Smriti
-Satatapa Smriti
-Vasishtha Smriti
-Yama Smriti
-Apastamba Smriti
-Gautama Smriti
-Devala Smriti
-Sankha-Likhita Smriti

-Usana Smriti
-Atri Smriti
-Saunaka Smriti