Yahudi mezhepleri

Yahudiler'de önemli mezhep ayralıkları olmasa da yine de dinin farklı yorumları bulunmaktadır bu sebeple tarih boyunca farklı Yahudi mezhepleri olmuştur.


Yahudi mezheplerini üç ana-grupta incelemek mümkündür:
1.Makkabiler devrinde (M.Ö. II. yüzyıl) mevcut olan Hıristiyanlık öncesi mezhepler
2.İslâm'dan sonraki Yahudi Mezhepleri
3.Günümüz Yahudi mezhepleri.

Hristiyanlık öncesi dönemde başlıca üç mezhep vardır:
1.Ferisiler
2.Sadukiler
3.Esseniler.

İslâm'dan sonraki Yahudi mezhepleri de üçtür:
1.İshakiyye
2.Yudganiyye
3.Karaim.

Günümüz Yahudi mezhepleri hakkında kısa bilgiler verilmesi gerekirse. Halen yaşamakta olan Yahudi mezhepleri şunlardır
1.Muhafazakâr Yahudiler
2.Ortadoks Yahudiler
3.Reformist Yahudiler.
4.Yeniden Yapılanmacılar