Yedi Kollu Şamdan

Menora (İbranice: מנורה)
Kudüs Tapınağı'nda ve Çadır Tapınak'ta (Mişkan)(İbranice: משכן) zeytinyağı ile yakılan Yedi Kollu Şamdan'dır. Yahudilerin en eski sembollerinden biridir. Musa'nın Sina Dağı'nda gördüğü Yanan Çalı'yı simgeler


Tanrı Menora'nın biçimini ve nasıl yapılacağını Musa'ya Sina Dağı'nda bir vizyon olarak göstermiş ve Musa bu tarifi Yehuda Kabilesi'ne mensup Bezalel Ben Uri Ben Hur'a yaptırtmıştır.

Menora önce Mişkan'da sonra da Çadır Tapınağın devamı niteliğindeki Kudüs Tapınağı'nda kullanılmıştır. Tek parça altından yapılmıştır. Tapınak yokolduğundan beri Yahudi dini törenlerinde herhangi bir rolü kalmamıştır. Bazı Yahudi otoriteler tarih öncesi tapınaklarda kullanılan şamdanı kutsal kabul etmiş ve yeniden yapılmasını yasaklamışlardır.

Yedi kolun anlamı konusunda türlü iddialar ileri sürülmüştür. Yedi rakamının tanrının evreni yarattığı altı günü ve dinlendiği yedinci günü temsil ettiği söylenir. Haftanın yedi gününü temsil ettiği gibi Mısır'dan çıkışla Sina Dağı'nda (İbranice Har Sinay) On Emir'in alınışı arasında geçen 7 haftayı temsil ettiği de söylenir. Menora'nın bütün kollarının birbirinden eşit uzaklık ve eşit uzunlukta olmasının adalet ve eşitliği simgelediği ileri sürülür.

Menora Yahudi bayramı Hanukka'da da kullanılır. Işıklar Bayramı olarak da bilinen Hanukka'da kullanılan şamdanların çoğu 9 kolludur. Efsaneye göre Kudüs Tapınağı yıkıldığında Menora'daki sonsuz ateşi devam ettirebilmek için ancak bir günlük zeytinyağı kalmıştı. Bir mucize eseri şamdan ateşi sekiz gün boyunca yandı ve tapınağın yeniden inşa edilip yağ bulunmasına kadar yeterli oldu. 9 kollu şamdanın asıl adı Hanukya veya Hanukiya olmakla beraber çoğu zaman Menora olarak anılır. Ortadaki kol sağındaki ve solundaki dörder kolu yakmak amacıyla kullanılır.