Nuh’un Evrensel Yasaları


Tevrat'ta geçen ve Musevilerce tüm insanlık için evrensel prensipler olduğuna inanılan prensipler.


Yedi Adettir.

* Puta tapmamak
* Tanrı’nın ismini mübarek kılmak bu isimle lanet etmemek
* Cinayet işlememek
* Cinsel ahlaksızlık yapmamak
* Hırsızlık etmemek
* Adil bir yargı sistemi oluşturmak ve uyulmasını sağlamak.

Canlı bir hayvanın etini kopartıp yememek.
Musevilik inancı bu temel 7 ilkeye uyan herkesin hangi dinden olursa olsun cennete gideceğine inanır. Ancak Museviler için cennete gitmek sadece bu 7 maddeye uymakla gerçekleşecek kadar kolay değildir. Tanrı Tevrat’ta Musevi’nin yapması ve yapmaması gereken toplam 613 Mitsvot (emir) sıralar.