Trefa

Trefa ya da Taref: Musevilikte bir yiyeceğin dini kurallara göre yenilmesinin haram olması durumu (Mundar). Bu kelime “Kaşer” (koşer) kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılır.


Genel olarak:

* Tevrat’ta belirtilen hayvanlar dışındaki hayvanların etleri.

* Tevrat’ta adı geçen 20 kuşun dışında kalan kuşlar

* Pulsuz ve yüzgeçsiz deniz mahsulleri

* Her türlü böcek ve haşerat

* Yukarıda sayılanlar hayvanlardan çıkan ürünler (Yumurta süt vs.)

* gibi besinler trefa (mundar)’dır.

Ayrıca yenilmesi serbest olan etlerden üretilse bile:

* Yenilmesi serbest olan ama Şehita kurallarına uygun kesilmemiş hayvanlar

* Etli ile sütlünün bir arada kullanılması.

Trefa kapsamına girerler bu ürünler tüketilemeyeceği gibi bu tür ürünlerin pişirildiği tencereler kullanılan kapkacak da Trefa (mundar) haline gelir.