Matsa


Matsa מצה: Hamursuz Ekmeği Musevilik'te Mısır Köleliğin'den kurtuluş anısına her yıl 8 gün Hamursuz Bayramı (İbranice: Pesah)'da yenilen mayasız ekmek.


Tevrat'da anlatıldığı üzre Yahudiler Mısır'dan apar topar çıktıklarında ekmeklerini mayalamaya fırsat bulamadıklarından bu mayasız ekmekleri yemişlerdir.

Matsa Hahambaşılık denetimimnde su ve undan üretilir ancak su ve un karıştırıldıktan itibaren 18 dakika içerisinde pişirilmesi gerekir bu süre geçtikten sonra mayalanma başlayacağından bu Hamursuz Bayramı'ında kullanılamaz.