Yahudilerde Pesah Sederi


Bayram akşamı için özenle özellikleriyle hazırlanmış sofra düzenine "Seder" denir. Aile fertleri sinagog dönüşünde bembeyaz giysilerine bürünmüş Pesah’ta tüm yönleriyle hatırlatıcı çarpıcı güzellikte bir sofrayla karşılanırlar.


Seder’de mumlar Agada Kitabı şarap ve özel Seder tabağı dikkati çeker.

Her Şabat ve her bayramda olduğu gibi mumlar sofrayı gururlandırır; onların ışığı ve sıcıklığı altında yapılan dualar huşu dolu samimi bir hava yaratır.

Agada; Tanrı’nın "Olduğu gibi oğluna anlatacaksın" buyruğu gereğince "Pesah" öyküsünün anlatımını içerir. Agada’nın belirli bir yazarı yoktur. Tora metinlerindeki bu konuya ilişkin yazılarla anlatılardan derlenmiş şarkılar ve kutsama dualarıyla neşeli bir hale getirilmiştir. Agada Şabat ve diğer bayramlarda da olduğu gibi Kiduş ile başlar.

Çocuğun sorduğu "Bu gecenin diğer gecelerden farkı ne?" sorusuna:

-Diğer geceler Hametz de yenebilir ancak bu gece yalnız matsa yeanir.

- Diğer geceler her türlü yeşillik yenebilir; bu gece ise yalnızca acı otlar yenir.

- Diğer geceler yediğimiz otları tuzlu suya banmayız ama bu gece bunu iki defa yaparız.

- Diğer geceler yemeğimizi istediğimiz konumda yiyebildiğimiz halde bu gece hepimiz sol yanımıza yaslanarak yemeliyiz.

- Bu gecenin diğer gecelerden farklı şu ki; eğer Tanrı bizi kurtarmasaydı halen esir bir millet olacaktık diye cevap verilir.

- Yemeğin yaslanmış konumda yenmesi Mişna’ya göre özgürlük sembolüdür. Bu gece her Yahudi zengin ya da fakir olsun özgür ve bu nedenle de soylu sayıldığından başı dik ve özgürce davranmalıdır. Yaslanmanın sola doğru olması da yemek yerken hazımla ilgili bir tersliğin oluşmaması içindir. Bu yaslanık duruş dört bardak şarabın içilmesi ilk parça Matsa’nın yenmesi ve Afikoman yenmesi sırasında zorunlu konumdur.