Ortodoks Yahudilik


Ortodoks Yahudilik veya Ortodoks Musevilik Kudüs'teki Mabed'in yıkılışından günümüze kadar gelen resmî Yahudi inanç ve geleneklerini temsil eden halen mensubu en fazla olan Musevilik mezhebidir.


Bugün İsrail Devleti'nde de bu mezhep taraftarları hâkimdir. Musa Kanunları'na sıkı bir şekilde bağlı olan Ortodoks Yahudiler Şabat (cumartesi) günü hiçbir iş yapmamak Kaşerut kurallarına uymak konusunda diğer mezheplerden daha katı tutum sergilerler.