Kudüs


Kudüs (Yeruşalayim) (İbranice: יְרוּשָׁלַיִם Yeruşaláyim veya Yeruşalayim; Arapça: القُدس el-Kuds) İsrail'in başkenti 3000 yıllık tarihi olan üç büyük tek tanrılı din için kutsal sayılan kent.

Eski Ahit ve Yeni Ahite göre "Zion" yada "Sion". Ülkenin en büyük kenti olan Kudüs'ün yüzölçümü 126 kilometrekare nüfusu 732.100'dür.

Kudüs vahye dayanan bütün dinlerde kutsal sayılan bir şehirdir. Bazı peygamberlerin mabed olarak kullandıkları mekânlar da bu şehirdedir.

İsrail Anayasası'na göre ülkenin ayrılmaz başkenti konumuna sahip olan Kudüs'ün doğu kesimi Filistin yetkililerince gelecekte kurulacak bir Filistin devletinin başkenti olmasını istemekteler.

Birçok BM ülkesi İsrail'in başkenti olarak Tel Aviv kentini kabul etmekte ve bu nedenle büyükelçilikleri burada bulunmaktadır.

Ölü Deniz'in batısında bulunan Kudüs'ün varlığına dair ilk bilgiler M.Ö. II. Yüzyılın ortalarına dayanmaktadır.