Tevrat Zebur Ve İncilde İsa Mesih

Yeşaya 7:14 Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmanuel ( Tanrı bizimledir ) koyacak.

Yeşaya 9:6-7 Çünkü bize bir çocuk doğacak bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü ( Harikalar Yaratan ) Güçlü Tanrı Ebedi Baba Esenlik Önderi olacak. Davut’un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürecek. Her Şeye Egemen RAB’bin gayreti bunu sağlayacak.

İSA’NIN MESİH OLDUĞUNA DAİR DELİLLER – PEYGAMBERLİK VASITASIYLA