Ebiyonit


Ebiyonit İbranice "fakir yoksul" gibi manalara sahiptir. Yahudi kökenli ilk Hristiyanlardan bir zümredirler. Diğer Hristiyan akımlardan ve gruplardan en büyük farklılıkları Hz.İsa'nın ilahlığını kabul etmemeleridir. Diğer birçok Hristiyan gruptan farklı olarak sünnet olurlar. Kendilerine lider olarak kaynaklarda Hz. İsa'nın kardeşi olarak geçen Yakobus'u ilan ederler. Hz.İsa'yı bir Tanrı olarak kabul etmeseler de onu son peygamber olarak kabul ederler. Komünyona inanmazlar önemli ibadetlerinin çoğunu cumartesi günü yaparlar. İslâmdaki gusul abdesti benzeri bir tür boy abdestleri vardır. Pavlus'u bir zındık olarak görürler. Şarap içmezler domuz eti yemezler.


Genel kanı onların 5. yüzyıl sıralarında yok olduklarını söylese de bugün bile bireysel ebiyonitlere veya ebiyonit inanca yakın Hristiyan gruplara rastlanmaktadır.