Sinoptik İnciller


Sinoptik İnciller Kitabı Mukaddes'te yer alan ve doğru kabul edilen dört İncil'den Matta Markos ve Luka'ya ait olan üçü. Sinoptik Yunanca "eşgörünümlü" demektir (συν syn "eş" οψις opsis "görünen"). Bu üç İncil konu ve üslup olarak birbirine benzediği hatta önemli miktarda ortak metin içerdiği için Sinoptik adını almıştır. Dördüncü İncil olan Yuhanna da İsa'nın hayatını anlatmakla birlikte üslubu ve içeriği Sinoptiklerden farklıdır.


Sinoptik İncillerin birbirlerine çok benzemesi bu durumun nedenini sorgulayan "sinoptik sorunu"nun ortaya çıkmasına amil oldu. Sinoptik sorununun olası çözümlerinden biri Markos'un Luka ve Matta'ya kaynaklık ettiği teorisidir. Bir diğer çözüm ise "iki kaynak savı" olarak adlandırılır. Buna göre Luka ve Matta Markos dışında "Q metni" olarak adlandırılan üçüncü bir metini de kaynak almıştır