Başpiskopos

Ortodoks Kiliseleri'nde Patrik'ten sonra Katolik kiliselerinde Kardinal'den sonra en yüksek ruhban sınıfı.

Başpiskopos: Ortodoks Kiliseleri'nde Kilise'nin ve "Sen Sinod"'un başıdır. Ülkesindeki diğer piskoposlar ve metropolitler tarafından seçilir ve sinoda başkanlık yapar. Bazı ülkelerin başpiskoposları patrik sıfatını da kullanırlar (Moskova Bulgaristan Gürcistan Sırbistan Romanya Patrikleri gibi)

Antakya Ortodoks Kilisesi ve Slav Ortodoks Kiliseleri'nde Başpiskoposluk makamı Metropolit'ten daha aşağıdayken diğer ortodoks kiliselerinde tam tersidir.

Katolik kiliselerinde ise bu unvan daha geniş bir yönetim çevresine sahip piskoposlara verilir.

Başpiskoposlar da piskoposlar gibi evlenemezler ve bekar yaşamak zorundadırlar