Pentekostalizm


Pentekostalizm veya pentekostal akım (bazen pentekostal hareket) Evanjelik Hristiyanlık içerisinde sayılan ve Tanrı ile kişisel bir deneyime vurguda bulunan bir Hristiyan mezhebidir. İsmini Pentekost Bayramı’ndan (Hamsin Yortusu) alır. Karizmatik harekete benzer olan pentekostalizm karizmatik hareketten daha önce ortaya çıkmıştır.