Pavlik Kiliseler


Ferisi Misyoner Pavlos tarafından 2.Misyon Gezisi ve sonrasında kurduğu Teslis Kiliseleri. Bunlar arasında ilk olanlar Anadolu'daki 7 Kilise'dir.


Pavlik Kilise;(Elçisel Kilise) Hıristiyan Müjdeci Peygamber ve Tanrı tarafından Elçi atanan Tarsus'lu Pavlus'un Kudüs ve Antakya merkezlerinden yola çıkarak Anadolu Doğu Avrupa ve Roma'ya yaptığı geziler sırasında Hıristiyanlığı insanlığa vaaz etmesi sonucu kurulan kiliselerdir. Aslında Hıristiyan tarihinde bu kiliselere Elçisel Kiliseler denmektedir. Elçisel kiliseler mevcut kiliselere temel teşkil etmiştir. Bugün özellikle Protestan Kiliseleri Elçisel Kilise modeline en yakın kilise modelleridir.