Cilysler


Cilysler veya Khlistiler (Хлысты; rusça „kendini kırbaçlıyan“) 17. yy.da Rus-Ortodoks kiliseden kopan bir dini toplumdur. Kelime Христоверы (Khristoveri "İsaya inananlar") veya Христы (Khristi) kelimelerinden türetilmiştir


Entusisastik ve ekstatik yönlere sahiptir. Bu rus cemiyeti Rus-Ortodoks Kilise tarafından engellendi. Cilyselerin çoğunluğu Rusyada yaşamını sürdürmektedi. Cilyslerin inancına göre kendini kırbaçl ayarak İsa'yı kendi içinde bulmak ve birer İsa olmak amacındalardı. Cilysler resmi evli cinselliği kabul etmiyorlar ama diğer cinselliği teşvik ederler. İnanclarına göre 'günah' işleyerek 'günah'tan çıkacaklarına inanırlar. Rasputin'in (alehtarlarına göre) bu topluma bağlı olduğu iddia edilir