Kristadelfianlık


Kristadelfian “Brothers in Christ” yani “ihvan” “İsa inancında kardeşlik” anlamına gelen Yunanca ibareden türetilmiştir. 19. yüzyılın ortalarından itibaren Britanya ve Kuzey Amerika’nın birçok bölgesinde pek çok isim altında ancak tek bir inançla toplanan gruplar olmuştur. Amerikan Sivil Savaşı zamanında vicdani ve dini inançlarına aykırı olduğunu ileri sürerek askerlik hizmetini ifa etmeyi reddeden kimse statüsünü alabilmek için bir gruba bağlılığın beyan edilmesi gerekmiştir. O dönem itibariyle "Kristadelfian" kullanılmıştır.


Kristadelfianların inançları tamamen İncil’e dayandırır ve Tanrı kaynaklı başka metinleri kabul etmezler. İncil Tanrı’nın her şeyi yaratan olduğunu iletir. Oğlu İsa’dan ayrı bir varlıktır. İncil Kutsal Ruh’un bir kişi olduğunu değil Tanrı’nın yaratma ve kurtarmada kullandığı güç olduğunu öğretir

İncil İsa’nın; özellikle Eski Ahit’te İbrahim ve Davut’a atfedilen kehanetlerde vaat edilen Mesih olduğunu bildirir. İsa Meryem’in oğlu ve Tanrı’nın gücüyle mucizevi doğumu itibariyle Tanrı’nın Oğlu’dur. Cezbedilmişse de günah işlememiştir. Tanrı ona ölümsüzlük vermiştir ve o Tanrı’nın oturduğu göğe yükselmiştir. İsa dünyada Tanrı’nın krallığını kurmak için bizzat dönecektir. Tahtı Kudüs’te (Yeruşalim) olacaktır ve İsrail’de yeniden kurulan Tanrı krallığında kral olacaktır. İsa aynı zamanda dünyaya hükmedecektir.

İnsanlar ancak öğretilerine inanarak tövbe ederek ve suya tamamen dalarak vaftiz edilme yoluyla İsa’nın müridi olabilmektedir. Tanrı’nın merhametine inanarak kurtarılmasına rağmen gerçek inanç kendini sevap kazanılacak işler yolunda uğraşılması şeklinde gösterecektir; dolayısıyla mürit İncil öğretileriyle uyumlu bir yaşam sürdürmelidir. İncil; ölümü hayatın tamamen sona ermesi olarak tanımlar. Ölümden sonra inançlılar adem-i vücut (var olmama) halinde İsa’nın dönüşüyle yaşanacak dirilişe kadar bilinçsizdir. Yargı gününü müteakiben kabul görenler İsa ile yeniden yaratılmış bir dünyada ona Tanrı’nın Krallığı’nı kurmada yardım ederek ölümlü nüfusa bin yıl (Milenyum) hükmederek yaşayacaktır. Tanrı’nın Krallığı İsa ve havarileri tarafından öğretilen İncil’in odak noktasıdır.

Tanrı’nın vaatlerinin gerçekleşeceğini ve Kutsal Kitaplar’ın güvenilirliğini görmek için İncil’in kehanetlerinden gerçekleşen örneklere özellikle de halklarla ilgili olanlara (Danyal 11) bakmak yeterlidir. Ana görüş Hıristiyan mezhepler tarafından geleneksel olarak kabul edilen bazı doktrinler vardır ki İncil’e dayandırılamamaktadır özellikle ruhun ölümsüzlüğü Teslis ve İsa’nın önceden var oluşu gibi. İncil’de şeytan veya iblisin geçtiği yerlerde anlaşılması gereken insanoğlunun tabiatında var olan günah ve Yaratan’ın isteklerine karşı gelmeye eğilimidir. Cehennemden ebedi eziyet yeri değil sadece bütün insanların girdiği mezar anlaşılmalıdır.

Kristadelfianlar vicdani ve dini inançlarına aykırı olduğunu ileri sürerek askerlik hizmetini ifa etmeyi reddeden kimselerdir (conscientious objector) ama pasifist değillerdir ve orduya girmekten sakınırlar. Genelde Pazar günleri gerçekleşen cemaat ibadeti vaftiz edilen tüm üyelerle birlikte İsa’yı anmaya odaklanır.

Günümüzde aşağı yukarı 130 ülkede çoğu kurulmuş ekklesialara üye kendi dillerinde vaaz ve ibadet eden yaklaşık 30.000 Kristadelfian vardır.