Teslis

Teslis bir Hristiyanlık terimi. Arapça kökenli bu sözcük üçleme olarak dilimize çevirilir. Teslis Hristiyanlık inancında Baba Oğul (İsa) ve Kutsal Ruh (Ruh ül Kudüs)'den meydana gelen tanrı kavramı Trinity. İslam teslisi katiyetle reddeder. Pek çok Hristiyan mezhebi de Hz.İsa Mesih'in Allahın fiziki oğlu olduğunu kabul etmez. Antik Mısır medeniyetinde üçleme'nin tarihteki ilk örnekleri görülmüştür: bu medeniyetin dininde bütün tanrılar 'baba anne ve evlat' olarak üçlü gruplar halinde tanımlanırlar.