Uniat


Hristiyanlıkta kendi ayin biçimlerini dillerini koruyan ama Papa'nın otoritesini kabul eden Ortodoks ve Doğu Ortodoks kiliselerine Uniat kiliseler adı verilir.


Bu kiliseler kendi inanç biçimlerini ibadet biçimlerini ve ibadet dillerini korurlar ancak piskoposları Papa tarafından onaylanmak zorundadır

Dünyadaki Uniat Kiliseler

* Keldani Kilisesi
* Maruni Kilisesi
* Melkit Kilisesi
* Kıpti Katolik Kilisesi
* Süryani Katolik Kilisesi
* Malabar Katolik Kilisesi
* Ermeni Katolik Kilisesi
* Rum Katolik Kilisesi
* Arnavutluk Katolik Kilisesi
* Gürcü Katolik Kilisesi

Uniat kiliselerdendir.