Nasturiler


Bir diofizit Hristiyan Mezhebi. Adını kurucusu olan İstanbul patriği "Nestorius"dan almıştır. Nestorius monofizitlerle mücadele etmiş İsa'ya 30 yaşındayken Kelam'ın indiğini ancak o zamandan sonra İnsan ve Tanrı karakterlerini taşıdığını Hz.Meryem'in Tanrı olan İsa'nın değil insan olan İsa'nın annesi olduğunu söylemiş ve dolayısıyla da Meryem'e "Tanrı'nın annesi yok babası" (Theotokos) denmesine karşı çıkmış ve Tanrı'nın doğrulamayacağını doğurulmadığını belirtmiştir. Ayrıca Nestorius'a göre İsa'da hem insansal hem de tanrısal bir varoluş vardır Bu iki tabiatı da taşır (Diofizit). Bu görüşe göre çarmıha gerilirken tanrısal tabiat İsa'dan ayrılmış sadece insan olan İsa acı çekmiş çektiği acılar Tanrı olan İsa'ya dokunmamıştır.


Bu görüşleri Roma ve Yunan kiliseleri kabul etmemişler 431 yılında toplanan I. Efes Konsilin'de reddedilir. MS 449 yılanda Efes'de toplanan II. Efes Konsili'inde alınan kararla Nestorius aforoz edilmiş ve sonuç olarak Nestorius'un görüşlerinin savunanlar kendi özel kiliselerini kurmuşlardır. Doğu Suriye'de kendi kiliselerini kurduktan sonra diğer Hristiyan cemaatler gibi yoğun misyonerlik faaliyetlerine girmişlerdir. Misyonerlik faaliyetlerinin bir sonucu olarak Nasturiler İran ve Hindistan gibi ülkerelere yayılmıştır.

İbadetlerinde ve ayinlerinde Süryanice kullanırlar. Cumartesi ve Pazar günlerini kutsal günler olarak ilan ederler. Papazları evlenebilir. Büyük bir olasılıkla tarihsel süreçte müslümanlarla olan yakın ilişkilerinden etkilenerek domuz eti yemezler ve ibadethanelerde tasvir bulunmasına razı olmazlar.

Küçük bir grup Nasturi hâlâ İran ve Hindistan'da varlıklarını sürdürürken bugünkü Nasturilerin çoğu Irak'ta özellikle Musul ve civarında yaşamatadırlar. Patriklik merkezleri ABD'de Chicago eyaletindedir. Patrikleri Mar Dinkha V 'dır.

1304 yılında Nasturilerin bazıları Katolikliği benimser ve Papa'nın otoritesini kabul ederler yeni kurulan bu kiliseye Keldani kilisesi adı verilir ve bu tarihten sonra Nasturiler de kendilerine Asuri demeye başlarlar.