Hristiyan Teolojisi


Hristiyan teolojisi Hristiyanlık dini açısından teoloji veya Hristiyanlığın teolojik olarak incelenmesi diye tanımlanabilir. Hristiyan teolojisi Hristiyanlık ile ilgili her türlü teolojik olgunun incelenmesini içerir.


Hristiyan teolojisinin çeşitli alt dalları vardır:

* Angeloloji veya Melek bilimi - yaratılmış ruhani varlıkları inceleyen dal bu varlıklara başta melekler olmak üzere cinler ve şeytan da dahildir.

* Bibliyoloji veya Kutsal Kitap bilimi - Kutsal Kitap'ı ve yazılmasındaki ilhamı inceleyen dal.

* Kristoloji veya İsa bilimi - İsa'yı inceleyen dal. Bu dal İsa'nın hayatının yanında özellikle İsa'nın Hristiyanlık'taki ilahi (Tanrısal) yanı ve Mesih olgusu ile ilgilenir.

* Eskatoloji veya Kıyamet bilimi - Son şeyler zamanın/dünyanın/insanlığın sonu olacak olay/ana ilişkin konular özellikle bu anı belirleyen çeşitli olgu ve olayları inceleyen teoloji dalı.

* Hamartiyoloji veya Günah bilimi - Günahı inceleyen dal.

* Pnömatoloji - Hristiyan teolojisinde Kutsal Ruh ile ilgilenen dal.

* Soteriyoloji veya Kurtuluş bilimi - Kurtuluşu inceleyen dal.