Hazret-i İsa ve Yılbaşı

Sual:
Hıristiyanlar Hazret-i İsa’nın yılbaşında geleceğine inandıkları için mi yılbaşını kutluyorlar?


CEVAP : Hıristiyanların Hazret-i İsa’nın yılbaşında geleceğine dair bir inanışları yoktur. Onlar Hazret-i İsa’nın çarmıhtan öldüğüne inanırlar. (İnsanları günahtan kurtarmak için Tanrı oğlu İsa’yı öldürdü) derler. Bazen İsa aleyhisselam için (Oğul Allah) bazen de (Tanrı üçtür. Üç tanrı birdir) derler. Bu saçmalıklar da İncillerde yapılan tahrifattan ileri gelmektedir. Hıristiyanların eğlenceleri Noel Baba dedikleri hayali varlık içindir.

Kur'an-ı kerimde Nisa suresinin 157 ve 158. âyet-i kerimelerinde İsa aleyhisselamın öldürülmediği öldürülen [Çarmıha gerilen] kimsenin başka birisi olduğu İsa aleyhisselamın göğe kaldırıldığı bildirilmektedir. Al-i İmran suresinin 54. ve 55. âyetleriyle başka surelerde de bu hususta bilgi vardır. İsa aleyhisselam Hazret-i Mehdi [ve Deccal] zamanında gökten inecektir. (Mektubat-ı Rabbani c.2 m.67)

Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyle:
(Allah’a yemin ederim ki Meryem’in oğlu İsa âdil bir hakem olarak aranıza inecek haçı kıracak domuzu öldürecek cizyeyi kaldıracak İslam’dan başka şeyi kabul etmeyecektir. Mal o kadar çok olacak ki kimse dönüp de bakmayacaktır.) [Buhari]

(İsa âdil bir hakem olarak indiği zaman kin nefret ve haset kalkacaktır.) [Müslim]

(Deccal çıkınca İsa gelecek Deccal’ı helak edecek bundan sonra iki kişi arasında düşmanlık olmayacaktır.) [Müslim]

(İsa Mehdi’nin arkasında namaz kılacaktır.) [İbni Hacer-i Mekki]

(İsa inince İslamiyet ile hükmedecektir. O zaman Allahü teâlâ Müslümanlardan başka herkesi helak edecektir. Sonra yeryüzünde sükun emniyet meydana gelecektir. O kadar ki aslan deveyle kaplan inekle ve kurt kuzuyla serbestçe dolaşacak çocuklar yılanlarla oynayacaktır. İsa ölünce cenazesini Müslümanlar kaldıracaktır.) [Ebu Davud]

(İsa benim yanıma gömülecektir.) [Tirmizi]

[Açıklama: Hadis-i şeriflerde geçen Domuzu öldürecek demek domuz avına çıkacak demek değildir. "Domuz eti yemeyi yasaklayacak" demektir. Haçı kıracak yani Hıristiyanlığı kaldıracaktır. Başka bir hadis-i şerifte (Mizmarları kıracak) buyurulmuştur. Yani her çeşit çalgıyı yasak edecektir.]