İslam Dininin Diğer Dinlerden Farklı Özellikleri


1-İMANIN 6 ŞARTI AÇISINDAN :


Museviler ve Hıristiyanlar toplumumuzda sanıldığı gibi inançsızALLAHsız değillerdir.Onlar da inanç sahibiALLAH’a Kutsal Kitap’a ahiretemeleklerekadere inanan kişilerdirçünkü bunlar birer ilahi dindir diğer batıl (ÇinHint dinleri v.b.) dinlere göre benzer yönlerimiz çoktur. İmanın 6 şartına inanır. Fakat Yahudilik ve Hıristiyanlık eksik ve yanlış inanır. İslamiyet ise tam ve eksiksiz; doğru bir şekilde iman eder.

2-ALLAH’A İMAN AÇISINDAN :

Yahudilikte Yehova’ya (ALLAH) inanılır. Tektir. Fakat Tanrıya insan özellikleri verirler. (Tanrı’nın oğlu vardır; güreşir; yorulur dinlenir). ”Muhalefetün lil havadis sıfatına eksik inanırlar”. Ayrıca Yehova sadece Yahudilerin tanrısıdır -tanrının seçkin ırkı Yahudilerdir-bundan dolayı milli dindir. Şirk inancı var. ALLAH’ın sıfatlarına eksik inanılır.

Hıristiyanlıkta Baba(Tanrı: yaratıcı) -Oğul(İsa: kurtarıcı) -Kutsal Ruh(Cebrail: Kutsayıcı)’tan oluşan üçlü tanrı anlayışına (Teslis inancı) sahiptirler. ”Vahdaniyet Sıfatına inanmazlar”. Ayrıca Tanrıya insan özellikleri verirler.(Tanrının meleklerine kızı İsa’ya oğludur derler) “Muhalafetün lil havadis sıfatına inanmazlar” Şirk inancı var. ALLAH’ın sıfatlarına eksik inanılır.

İslamiyet’te ise bir tek olan hiçbir şeye benzemeyen herkesin ve her şeyin Rabbi olan O’ndan başka Tanrı’nın olmadığına en yüce ve en mükemmel varlığın ALLAH olduğuna Tevhit inancı içinde ALLAH’ın Zati ve Subuti sıfatlarına tam ve eksiksiz iman edilir.

3-KUTSAL KİTAPLARA İMAN AÇISINDAN:

Yahudilikte Zebur ve Tevrat’a inanılır. Fakat İncil ve Kur’an’a inanmazlareksik inanırlar.

Hıristiyanlık’ta Zebur Tevrat’a(eski ahit) ve İncil’e (yeni ahit) inanılır. Fakat Kuran’a inanmazlareksik inanırlar.

İslamiyet’te ise ALLAH’ın gönderdiği 4 Kitap’a inanılır. Ama ilk 3 Kitap’ın sonradan bozulduğuna; Kuran-ı Kerim’in bozulmadığına ve kıyamete kadar bozulmayacağına her devirde insanların ihtiyaçlarına cevap vereceğine ve içinde geçen 6666 ayetin hepsinin doğru ve gerçek olduğuna şüphe duymadan TAM VE EKSİKSİZ iman edilir.

4-PEYGAMBERLERE İMAN AÇISINDAN:

Musevilikte Hz.Adem’den(a.s.) Hz.Musa’ya(a.s.) 23 peygambere inanılır. Ama Hz.İsa’ya (a.s.) ve Hz.Muhammet’e(s.a.v.) inanmazlar. Ayrıca Peygamberlerin 5 sıfatından olan günah işlememe özelliğine (İsmet) eksik inanılır.(Hz.Davud’un içki içtiğini zina ettiğini söylerler.)

Hıristiyanlık’ta Hz.Adem’den(a.s.) Hz.İsa’ya(a.s.) 24’üne inanılır. (David-Benjamin-Joseef-AbrahamMaria-)Ama Hz.Muhammed’e (s.a.v.) inanmazlareksik inanılır.

İslam Dini’nde ALLAH’ın gönderdiği –Kur’an’da adı geçen) 25 Peygamberin hepsine birden inanılır. Ayrıca Peygamberlerin 5 sıfatına(onların günah işlemediğine güvenilir olduklarına) TAM VE EKSİKSİZ iman edilir.

5-DÜNYAYA VE AHİRETE BAKIŞ AÇISINDAN:

Musevilikte dünyaya önem verilir; Ahiret ihmal edilir.

Hıristiyanlık’ta ahirete önem verilir; Dünyayı ihmal edip el etek çekerler.

Müslümanlıkta dünya ve ahiret dengesi vardır. ”Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya; yarın ölecekmiş gibi ahirete çalış” sözüyle hareket ederler. Dünyayı bir sınav yeriprü araç fanigeçici bir yer; Ahiret ise sınavın sonucu hedef amaç baki ölümsüzlük yeri olarak görülür.

6-İBADET AÇISINDAN:

Yahudiler ve Hıristiyanlar ALLAH’a ibadet ederler.(oruç hacc sadaka vardır) Ama yanlış ve eksik ibadet ederler. Şirk inancı içinde ibadet ederler.

Müslümanlıkta ALLAH’a Tevhit inancı içinde ve tam-doğru bir şekilde ibadet edilir.

Ayrıca ibadette en önemli farkımız Namaz kılmaktır. Başka hiçbir dinde-oruç sadaka vardır-

Namaz kılmak yoktur. Namaz önemli bir ibadettir. ”Namaz dinin direğidir.”

7-GÖNDERİLİŞ ŞEKLİ AÇISINDAN:

Musevilik ve Hıristiyanlık belli milletlere belli mekana belli bir zamana ve çağa gönderilmiştir.

İslamiyet ise bütün insanlığa milletlere ve bütün zaman ve çağlara gönderilmiş olup

Çağlar üstü bir dindir. Son ve mükemmel bir din olarak kıyamete kadar duracaktır.

8-DİN ADAMLARI AÇISINDAN:

Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta Din adamları (ruhban) sınıfı vardır. Ruhban sınıfın çok imtiyazları olup kendilerini Tanrının yeryüzündeki temsilcisi görüp Tanrı adına Günah Çıkarttırma-aforoz etme gibi işler yapıp İnsan ile ALLAH arasına girerler. Din adamlarının söyledikleri Tanrı sözü gibi görülür.

İslamiyet’te ise Ruhban sınıfı diye bir din adamları sınıfı yoktur. Tanrı ile kul arasına kimse giremez. Kişi günahının tövbesini ALLAH’a yapar. İslam’a kabul ve dinden çıkma işi kişilerin yetkisinde değil ALLAH’ın elindedir. İslamiyet’te İslam Alimleri olup bunlar ALLAH’ın dinini yorumlar ama ALLAH’ın esas sözüymüş gibi bakılmaz sadece bir yorumdur kişi ister kabul eder veya kabul etmez. İslam aliminin dine girdirme veya çıkarma yetkisi yoktur.