Azeri Halk Oyunları - GAYTAĞI

Gaytağı Azeri halk oyunudur. Çoklu kişilerle ve dönmelerden halsiz kalana kadar ayak parmağı üstünde telaşlanmadan durarak omuzları oynatmadan süzgün tarzda dönerek yumrukların yarı bükülmüş tarzda tutularak kolların vaziyetten kolun biri yana açıldığı halde diğer elin bele yakın tutulması gibi hareketleri barındırır.

Adı Türkü (< Türk + -i nispet eki) kelimesiyle aynı yapıdadır: Gaytağı < Kaytaki < Kaytag 'Bir Dargi boyu').


Vikipedi