Azeri Halk Oyunları'nda Kullanılan Müzik Aletleri

Garmon
Davul
Goşa Nağara
Tar
Kemençe
Balaban
Tulum
Tütek
Klarnet
Zurna

Vikipedi