Kafkas (Çeçen) Dansları - LEZGİNKA

Çeçenlerce Lovzarg Kabardeylerce Islamey Osetlerce Zilga - Kafkasya dışında Şeyh Şamil olarak anılır. Bütün Kafkasya'da yaygın bir şekilde oynanan; değişik kabilelerce Zilga Maggalan Çeçen İsteme Şamiley adıyla anılan Lezginka büyük bir beceri ve ustalık isteyen bir danstır.

Vikipedi

BORKED