Geleneksel türk kantosu ve tarihçesi Kanto Nasıl ortaya çıktı ilk kantocularDoğuşu 19. yüzyıl olarak kabul edilen kantonun başlangıcı olarak çoğunlukla 1870 tarihi verilir.

Kanto adı İtalyanca şarkı söylemek anlamına gelen "Cantare" kelimesinden alınma bir deyim olarak İstanbul'a gelen gezginci bir tiyatrodan kalmıştır.

"Sahnede hareket ederek şarkı söylemeye ve bu yolda yazılmış özel şarkılara kanto denir."

Tiyatro Ansiklopedisi (Türk Tiyatro Ansiklopedisi M. Nihat ÖZÜN ve Baha DÜRER Remzi Kitapevi 1967.) yaptığı bu tanıma ayrıntılar da getirir ve larkıların ilk defa Güllü Agop Tiyatrosu'nda programı çeşitlendiren "tamamlayıcı" bir unsur olarak yer aldığını ifade eder.

Güllü Agop Tiyatrosu'ndan sonra ilk yönelme alanının neresi olduğu konusunda farklı görüşler vardır. Mekanlar bir görüşe göre Galata ve Beyoğlu'ndan Şehzadebaşı Direklerarası'na uzanmıştır.

Tiyatronun öncü isimlerinden İsmail Dümbüllü kantonun tarifi yanında ilk kantoya çıkan sanatçının adını da vermektedir. Bizim çiftetelli dediğimiz kırık oyun tarzı ile karıştırılarak kanto adı ile bir tip sahne dansı halinde tuluat tiyatromuza da geçmiştir. Trompet davul keman gibi çalgılardan kurulmuş bir takımla icra edilen kantonun ilk kez Kadıköy Yoğurtçu Parkı'ndaki salaş tiyatroda oynandığı söylenir. İlk kez kimin tarafından sahneye getirildiği hakkında kesin bir bilgi yoksa da kantocu Aranik Hanım'ın adı geçmektedir.

Vasfi Rıza Zobu'nun hatırlarında ise bir başka isim Kadriye Hanım yer alır. Bu görüşe göre ilk Müslüman Türk kadın aktristi 1889 yılında Papasköprülü Amelya takma ismiyle 1889'da Nazilli'de sahneye çıkan Kadriye Hanım'dır.

Amelya Kadriye Hanım'ın Afife Jale'den önce sahneye çıkan ilk Türk Müslüman kadın oyuncu olduğuna ilişkin iddia tartışmaya açık olsa da diğer başka kaynaklar aracılığıyla da Amelya Kadriye Hanım'ın sahnedeki ilk Türk kantocusu olduğu anlaşılmaktadır.

Kanto dünyası şüphesiz ne Amleya Kadriye ne de Peruz'la sınırlıdır...

Kel Hasan'ın Hayalhane-i Osmani Kumpanyası'nda kantoculuğa 14 yaşında başlayan ve 54 yaşında hayata veda eden Sivaslı Perviz Hanım ilk öncüler arasındadır.

Şehzadebaşı'ndaki Ferah Tiyatrosu'nun karşısındaki binada faaliyet gösteren bu tiyatronun sahnesine nice yıldızlar çıkmıştı. Küçük ve Büyük Virjin'ler yüne Küçük ve Büyük Emilye'ler (Amelya'lar) o sihirli gecelerin yıldızları olmuşlardı.

Emilye Hanım Amerikan Tiyatrosu'nun Küçük Amelya olarak bilinen ünlü kantocusudur ve kocası Todori ile düetlerin unutulmazları arasına girmiştir.

Eski İstanbul Ramazanlarının eğlence hayatı doğal olarak sahneyi de renklendirmişti ve Ramazanların en önemli rengi de kanto olmuştu.

Naşit Bey Fahri Bey ile Ramazan gecelerinde Millet Tiyatrosu'nun perdelerini ses muganniyesi Hamiyet Hanım'la açıyor Şamram Hermine ve Ayten Hanım'lar kantoya çıkıyordu.

Düetto kantoların iki kişinin müzikli bir oyunu şeklinde sahneye konmasıydı.Rengarenk bir sahne cıvıl cıvıl iki kantocu karşılıklı tartışma içine girerdi. Seyirlik unsuru çok olan düettolarla kanto dünyasının en renkli bölümü olmuştu.

Düettoya çoğunlukla iki kadın çıkardı. Ama bazen biri erkek de olabilirdi. Kantocuların Küçük Amelya gibi erkek kılığında düettoya çıkması seyirciye hayli çarpıcı gelirdi.

Düetto güldürür fazla atışmalarla dolu olduğu gibi alaycı ve övücü de olabilirdi.

Kanto dünyasının onca yıldızı arasından birini seçmenin çeşitli güçlükleri vardır. Çeşitli unsurları birleştiren kantonun sadece ses olarak ele alınması mümkün değildir. Ama kimin ünlü olduğu sorulursa hem yaşadığı hayatın rengi hem de bir döneme adını vermesi ile Peruz bu dünyanın bir numarasıdır. Şamram Hanım'ı ikinci sıraya koyarsak Virjin ve Kamelya'yı da üçüncülük kürsüsüne çıkarabiliriz. Küçük Virjin Rozika Eleni Viktorya Mari Luçika ve Teraze diğer önemli isimler arasında gösterilir.

Kaynak: Ergün HİÇYILMAZ İstanbul Geceleri ve Kantolar 1999 Sabah Kitapları 102 İstanbul.