konularına göre halk oyunları şu şekilde tasnif edilebilir:
Taklit Oyunları (hayvan-doğa).
İnsan tabiat ilişkisini konu alan oyunlar.
Yağmur sis akarsuyu konu alan oyunlar.
Bitkileri konu alan halk oyunları.
Rakamlarla ifade edilen oyunlar.
İnsan hayvan ilişkilerini konu alan halk oyunları.
Toplumsal olayları konu alan halk oyunları
Kavgayı konu alan oyunlar
Savaşı konu alan oyunlar
Aşkı ve sevgiyi konu alan oyunlar
Kızla erkeğin birbirine kur yapmasını konu alan oyunlar
Askere uğurlamayı konu alan oyunlar
Tarımı konu alan oyunlar ekin biçimi konu alan oyunlar ürünün zarar görmesini konu alan oyunlar.
Meslekleri konu alan oyunlar çobanlarla ilgili oyunlar kadınların yapmış olduğu günlük işleri taklit ederek erkeklerin oynadığı oyunlar ekmek yapımı inek sağılması gibi teşbih edilen oyunlar.
Bir iş üretimi ile ilgili oyunlar ip eğirme gibi.
Oyun oynamayı gerektiren nedene bağlı olarak insanlar günlük kıyafet veya özel gün kıyafeti giyerler.
Türkiye'de halk oyunlarına mutlaka bir müzik aleti eşlik etmektedir. Kimi yerlerde özellikle kadınlar türküyle de oynamaktadırlar. Oyunlar isimlerini yaratıcısı kişinin adından coğrafi bölge adından tabiat olaylarından içerdiği konudan vb. alır.


Vikipedi