Türk halk oyunları'nın genel olarak türleri şu şekilde ayrılmaktadır:


Hora Bölgesi; Ağırlıklı olarak Trakya'da oynanmasına rağmen Karadeniz'de ve Güney Marmara'da gözlemlenmektedir.

Zeybek Bölgesi; Üç alt gruptan oluşur. Kural olarak; 9 zamanlı ve aksak ritmli oyunlardır.

Asıl Zeybek Bölgesi; Ege Güney Marmara İçbatı Anadolu.

Teke Zeybek Bölgesi; Göller Yöresi Batı Akdeniz.

Kaşıklı Zeybek Bölgesi; Güney Marmara Batı Karadeniz İçbatı Anadolu ve çevresi. Bu bölgelerde karşılıklı oynanan ritüelleşmiş düzenli oyunlara da rastlanmaktadır (Zonguldak Karabük'te olduğu gibi).

Kaşık Oyunları Bölgesi; Konya Bölümü ve Antalya'nın doğu ilçelerinden itibaren Doğu Akdeniz çevresi.

Horon Bölgesi;
Doğu Karadeniz.

Halay Bölgesi; Üç alt bölümden oluşur.

Bozkır Halayları:
Orta Karadeniz ve İçdoğu Anadolu

Doğu Halayları: Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri

Çukurova Halayları: Çukurova çevresi.

Bar Bölgesi; Kuzeydoğu Anadolu ve İç Artvin.

Kafkas Bölgesi; Kuzeydoğu Anadolu.

Bir oyunun halk oyunları vasfı taşıması için kural olarak "zamanda derinlik ve mekanda yaygınlık" ilkesini barındırması gerekir.

Türk halk oyunları yöreleri