Kaşık Oyunları Türkiye'de Batı Karadeniz (Kastamonu Bolu Sinop Çankırı gibi) Güney Marmara (Balıkesir Bursa Bilecik gibi) İç Batı Anadolu (Afyon Uşak Eskişehir Ankara gibi) Konya çevresi ve Mersin çevresinde oynanan oyunların genel adı. En önemli özelliği kaşığın oyuna eşlik aracı olmasıdır.

Bu oyunlarda oyuncular ellerinde ritim aracı olarak tahta kaşıklar bulundururlar. Ancak Antalya ve Konya yörelerinde oynanan kaşık eşliğindeki halk oyunlarına da genel olarak kaşık oyunu denilmektedir fakat bu oyunlar zeybekten kimi özellikleri ile ayrışır. Teke yöresi oyunları (Burdur Denizli Antalya) ise kaşık ile oynanmakla birlikte Eskişehir Balıkesir yörelerinde oynanan "kaşıklı zeybek"ten farklılık göstermektedir.

Kaşıklı oyunlar genellikle Yörük ve Türkmen kültürü ile bağlantılı olarak bir dağ oyunu teması içerebilir ya da erkekler arasında bir eğlence toplantısı özelliği taşıyabilir.