Zigoş Trakya yöresinde 6 çift erkek tarafından oynanılan geleneksel bir halk dansının adı olup mübadele ve sonrasında Anadolu'nun diğer yörelerine topluca yerleştiren Yunanistan göçmenleri tarafından da oynanılmaktadır.

Bir çeşit Rumeli horosu olan zigoş adını Drama yakınlarındaki Zigoş köyünden almakta olup el ele tutuşmadan sıra halinde birbirine yaklaşan diz çökme ve kucaklaşma figürlerini içermektedir.