Karadeniz bölgesi nde Samsun sınırından Gürcistan sınırına kadar olan bölgede düğün nişan asker uğurlama yayla şenlikleri gibi toplu eğlencelerde kaval Of SürmeneMesudiye Aybastı Hopa Kemalpaşa klarnet(Ordu yöresindeki adıyla gırnata)Ordu(merkez Perşembe Ulubey Gülyalı Fatsa Ünye) kemençe (Ordu GiresunTrabzon RizeArtvin) akordeon (BorçkaŞavşat) ya da tulum ([Rize Artvin(hopaarhaviBorçkaŞavşat) eşliğinde yalnız erkekler (erkek horonu) yalnız kızlar/kadınlar (kız horonu) ya da kız-erkek karışık (karma horon) olarak; türkü eşliğinde (sözlü horon) ya da sadece çalgı eşliğinde; düz çizgi yarım daire ya da halka yapısı formunda; hızlı ve çevik hareketlerle oynanmaktadır.Sivas'ın kuzeyi ile güney Giresun'da hem kemençe hem de davul-zurna ile oynanmaktadır.

Horon Doğu Karadeniz bölgesi'nde oynanılan geleneksel halk danslarının genel adıdır.Ordu Giresun Trabzon Artvin Rize Kuzey Sivas ve Gümüşhane 'de oynanan çevik hareketli oyunlardır.

Horon çeşitleri

Karadeniz dışında Anadolu ve Yunanistan ’da çeşitli halk oyunlarında her iki formda yaygındır. Lucian ’ın (MS 125-190) bahsettiği geleneksel oyuncuların zincir oluşturduğu dans aynı isimle halen daha Ege adaları nda oynanılmakta olup önce birbirinden ayrı oynayan erkek ve kadın gurupların karışarak oyunu birlikte oynaması Karadeniz horonlarında da izlenmektedir . Düz sıra halinde veya dairesel olarak oynanılan horonda hangi formun orijinal olduğunu saptamak oldukça güçtür.

Artvin horonları Rize ve Trabzon gibi sahil kesiminde oynanan horonlara göre daha değişik bir yapıdadır. Sahilde oynanan horonlarda çok hızlı omuz silkme ve ayak sallama figürleri karakteristik iken Artvin horonlarında hareketler daha çok tüm vücudun hareketi ayakların sertçe yere basması vb. biçimindedir. Yine sahil horonlarında çalgı kemençe iken Artvin’de tulum ve akordeon dur. Öztürk de Trabzon Bölgesi horonlarını daha doğudaki Laz Hemşin Gürcü horonlarından ayıran önemli bir farkın Trabzon horonlarında öne çıkarılan omuz silkme figürü olduğunu yazıyor .Artvin de horon Lazlar ın yaşadığı hopaarhavi ve borçka(bir kısmı)ve gürcü köylerinde geleneksel olarak oynanmakta olup artvin in iç kesimlerinde artvin kıpçak türk'leri nin oyunları davul ve zurna eşliğinde BAR oyunları ve ahıska kafkas dansı oynanır.

En az beş kişi ile oynanan horonlar oyunları iyi bilen yaşça büyük sevilen ve sayılan bir kişi tarafından yönetilir. Oynayanları coşturmak için söylenen “kollar dik” “dik oyna” “vurdu-çıktı” gibi komut ve “ii-hu ii-hu!” gibi naralarla oyuncular daha da neşelenir ve hareketlenirler.

Erkekler tarafından oynanan horonlar ne kadar hızlı ve sert ise kadınların oynadığı ve “kız horonu” denen horonlar da o kadar yumuşak ve zarif hareketlerle oynanır. Kadın-erkek karışık oynanan horonlarda bu hızlı ve sert hareketlere kadınların da uyum sağladıkları erkekler kadar ustalıkla oynadıkları görülür.

Horonlar türkü eşliğinde (sözlü horon) ya da Sallama Sıksara (Sera) horonlarında olduğu gibi sadece çalgı eşliğinde sadece kadınlar (kız horonu) sadece erkekler (erkek horonu) ya da kadın erkek karışık (karma horon) olarak düz bir sıra halinde ya da halka oluşturularak oynanır.

Saygun Artvin horonlarını genel olarak “koşmalı horonlar” ve “koşmasız horonlar” diye ikiye ayırıyor ve “seyahat esnasında koşmasızlardan bir-ikisini mümkün oldu ise de koşmalı nev’ine hiç tesadüf edemediğim cihetle bu nev’ine ait misâl veremiyeceğim” diyor ve şöyle devam ediyor:

“Düz horonlara gelince: Koşmasız horonlar Artvin’in esas sazı olan “tulum zurna”nın refakati ile icra edilirler. Tulum zurnanın her raksa aid olarak mütemadiyen tekrarlandığı kısa motifleri icra eden sazcının melodinin ritmine göre ayağını vurması âdettir. Bu oyunların birçok nev’ileri vardır: “Deli horonu” Sâlyabasa Titreme oyunu “Kabak havası” bu cümledendir. Bunlara âid olarak kısa motifleri sazcı icra ederken oyuncuların teşkil ettiği halkanın ortasında bulunur. Oyuncuların yarım daire halinde raks etmeleri de vakidir" (Saygun 1937).

Sivasın Doğu Karadeniz kesimi olan Suşehri Akıncılar Gölova Koyulhisar ve çevresi ve Doğu Karadenizin kelkit vadisi olan Karadeniz dağların güneyi de genellikle kemençe ve davul zurna ile dik düz laz siksara güzeller gibi pek çok horonun oynandığı bölgelerden biridir.Kelkit vadisi ilçeleri Sivasın Suşehri Akıncılar Gölova Koyulhisar Giresunun Çamoluk Alucra ve Şebinkarahisar Ordunun Mesudiye ile Gümüşhanenin Şiran bölgesini kapsar ve bu bölge horonları genellikle Giresun Horonları ile aynı olup hem dik oynanırken hem de bazı bölümler de eğilerek oynanır.Bu bölgenin en önemli sanatçıları Mustafa Küçük Onur Bozatlı Nurettin Bay İnce Dayı pek çok sanatçı bölge horonunu yaşatmaktadır ve çıkarılan albümlerde bu horonlara yer verilmektedir.

Doğu Karadeniz'in kapısı konumunda bulunan Ordu'da oynanan Gürcü horonumısıroğlu horonumilli horonBoztepe horonukol horonumelet horonuPerşembe horonunalcı horonuiskilip horonueşkiya horonu da Karadeniz Bölgesinde oynanan horon türlerine örnektir.

Çamlıhemşin’den horon çeşitleri: Rize Hemşin Yüksek Hemşin Papilat Memetina Bakos Çarişka Aleka Sırtlı Mahmutoğlu Gant Hevrek Hanlakıt Yali Çano

Horon Terminolojisi

Her horonun bir pişme coşma noktası bulunmaktadır. Oyuncuların elleri yukarı-dayken horonbaşının ya da kemençecinin "şimula" ya da "alaşağı" komutuyla horoncular adım atarak omuz titretme hareketini içeren aşağı alma hareketini yaparlar. Horon oyna-yanlar kemençeci hatta seyredenler oyun sırasında kendilerinden geçerek anlamsız sesler çıkartabilir horoncuları gayrete getirmek için naralar atabilir tıslayabilir ya da gayret sözleri sarfedebilirler.

Artvin ili Borçka ilçesinden bu tür sözlere örnekler (Gürcüce): Şuhto bico (oyna oğlan) şeni celi (senin belin) şeni hdeba (sana yakışır) elias gogonebia (elias kızlar) hehe lamazat lamazat (hehheh güzel güzel) gogonebia ahla (kızlar şimdi) pehpeh suhto suhto (atla atla) hoho çemo hute (sarıl bana) ahla bicebo (şimdi oğlanlar) rcalebi geyhade ahla (geline bak şimdi) malemoooy (çabuk gel)... Horonlar horonbaşının verdiği komutlarla oynanır.

Artvin horonlarında verilen bu tür komutlara örnekler:

Deli Horon’da: Başla başla-işle işle işle-kollar üste kollar siya-kındır oyna dura dura-kollar çabuk-gel oguna diza-vur orta topuk gel horo alasiya az vur oyna tek çökme.

Hemşin Horonu’nda: Siya siya-savuş savuş-geldum geç-geç-te dura-geldi Hemşin.

kynk: vikipedi