Türk Halk Oyunlarının Dalları (Kategorileri) Nedir Özellikleri Nelerdir ?


Geleneksel Dal: Halkoyunları yarışmalarında figürün ve otantikliğin ön plana çıktığı kategori.

Sahnelemeli Dal: Halkoyunları yarışmalarında figürlerin yanında görselliğin ve çizgilerin ön plana çıktığı kategori.

Stilize Dal: Federasyonun sahnelemeli dal anlamında kullandığı terim.

Artistik Dal: Federasyon tarafından geleneksel dal anlamında kullanılan terim.