Kompleman Eksikliği

• Serum konsantrasyonu en yüksek olan C3’tür. Serum konsantrasyonu en az ve molekül ağırlığı en düşük olan ise C9 dur. Molekül ağırlığını en fazla olan ise C1q’dur.
• Komplemanların sayı olarak veya fonksiyon olarak yetersizliği infeksiyonlara eğilimi artırır.

Kompleman eksikliklerinde;
• Hücre dışı piyojenik mikroorganizmalarla tekrarlayan infeksiyonlar (pnömokok gonokok meningokok H. influenzae).
• Alternatif kompleman yol eksikliğinde meningokok ve gonokok infeksiyonları sıklıkla görülür.
• Otoimmün hastalık insidansı yüksektir (SLE).
• Ağır ve yenileyen solunum yolu ve deri infeksiyonları.
• Kompleman anormallikleri için total hemolitik kompleman aktivitesi testi (CH50) iyi bir tarama aracıdır.

CH50 >> Klasik yol
AP50 >> Alternatif yol bozukluğunu gösterir.

• C1q yetersizliği: SLE veya SLE benzeri sendrom vaskülit ve MPGN sık.
• C1r C1s C4 C2 C4 eksikliklerinde otoimmün hastalık insidansı artmıştır.
• C5 6 7 8 9 eksikliklerinde tekrarlayan meningokok menenjitleri görülür.
• C2 eksikliğinde hayatı tehtid eden pömokokal sepsis sık.
• C3 eksikliğinde ağır ve tekrarlayan pnömokok ve meningokok infeksiyonları görülür.

Kompleman Eksiklikleri

Op. Dr. Ali GÜRTUNA on 15/03/2012.
Kategori: Pediatrik İmmunoloji ve Allerji• Serum konsantrasyonu en yüksek olan C3’tür. Serum konsantrasyonu en az ve molekül ağırlığı en düşük olan ise C9 dur. Molekül ağırlığını en fazla olan ise C1q’dur.
• Komplemanların sayı olarak veya fonksiyon olarak yetersizliği infeksiyonlara eğilimi artırır.

Kompleman eksikliklerinde;
• Hücre dışı piyojenik mikroorganizmalarla tekrarlayan infeksiyonlar (pnömokok gonokok meningokok H. influenzae).
• Alternatif kompleman yol eksikliğinde meningokok ve gonokok infeksiyonları sıklıkla görülür.
• Otoimmün hastalık insidansı yüksektir (SLE).
• Ağır ve yenileyen solunum yolu ve deri infeksiyonları.
• Kompleman anormallikleri için total hemolitik kompleman aktivitesi testi (CH50) iyi bir tarama aracıdır.

CH50 >> Klasik yol
AP50 >> Alternatif yol bozukluğunu gösterir.

• C1q yetersizliği: SLE veya SLE benzeri sendrom vaskülit ve MPGN sık.
• C1r C1s C4 C2 C4 eksikliklerinde otoimmün hastalık insidansı artmıştır.
• C5 6 7 8 9 eksikliklerinde tekrarlayan meningokok menenjitleri görülür.
• C2 eksikliğinde hayatı tehtid eden pömokokal sepsis sık.
• C3 eksikliğinde ağır ve tekrarlayan pnömokok ve meningokok infeksiyonları görülür.Klasik yol

C1q

Pnömokok (bakteriyemi menenjit)

SLE Glomerülonefrit

Vaskülit diskoid lupusC1r/s

Pnömokok (bakteriyemi menenjit)

Yaygın gonokok infeksiyonu

SLE GlomerülonefritC4

SLE Glomerülonefrit diğer otoimmün hastalıklar

C2

Pnömokok (bakteriyemi menenjit) Meningokok (menenjit)
SLE Glomerülonefrit (MPGN)
HSP vaskülit


C3

Pnömokok (bakteriyemi menenjit)
Meningokok (menenjit)
Glomerülonefrit (MPGN) vaskülit diğer otoimmün hastalıklarC5

Meningokok (menenjit)
Yaygın gonokok infeksiyonu
SLE GlomerülonefritC6

Meningokok (menenjit)
Yaygın gonokok infeksiyonu
SLE Glomerülonefritdiğer otoimmün hastalıklar


C7

Meningokok (menenjit)
Yaygın gonokok infeksiyonu
SLE diğer otoimmün hastalıklarC8

Meningokok (menenjit)
Yaygın gonokok infeksiyonu
SLE Glomerülonefrit


C9

Meningokok (menenjit)Alternatif Yol


Faktör D

Meningokok (menenjit)Faktör B

Meningokok (menenjit)Kontrol Proteinleri

C1 İNH

Herediter anjioödem

SLE

Faktör I

Pnömokok (bakteriyemi menenjit)

Meningokok (menenjit)Faktör H

Meningokok (bakteriyemi menenjit)

SLE glomerülonefrit

Properdin

Pnömokok (bakteriyemi menenjit)

Meningokok (menenjit)

Vaskülit diskoid lupusEn nadir görülen immün yetmezlik olup tüm immün yetmezliklerin %1-3 ünü oluşturmaktadır.
Kompleman proteinlerinin eksikliklerinin büyük bir çoğunluğu otozomal resesif kalıtımla
geçmektedir. C1-C4 eksikliğinde otoimmün hastalıklar ve piyojenik enfeksiyonlara eğilim
artmıştır. Distal kompleman komponent eksikliklerinde (C5-C9) ise Neisseria enfeksiyonları
sıklıkla görülmektedir. C3 eksikliğinde enfeksiyonlar tekrarlayan pnömoni menenjit ve
peritonit şeklindedir. Hastalığın kliniği antikor yapım defektini taklit edebilir.Tedavi seçenekleri
arasında proflaktik antibiyotik kapsüllü mikroorganizmalara karşı spesifik aşılama
gelmektedir .