UÇUKLAR: Daha çok dudak çevresinde görülen içi sıvı dolu keseciklerdir.Birkaç saat içinde patlayarak çok ağrılı yaralara dönüşürler.

Nedenleri: Uçuğun etkeni Herpes Simlex virüsüdür. Yerleştiği bölgede sessizsinsi bir şekilde fırsat kollar. Stresateşli hastalıktravmakorkuhormonal değişikliklergüneş ışığı gibi etkenlerle aktif hale geçer. Aynı yerde yerleşip tekrarlama eğilimindedir.

Bulaşıcı mıdır?: Evetbulaşıcı ve yayılmacıdır.Dudak çevresi dışında gözburunyanaklargenital bölgelere de sıçrayabilir.

Bulaşmasına engel olmak için;
Bölgeyi enfeksiyonlardan koruyun
Uçuk bölgesindeki kabarcıkları patlatmayın
Uçuk bölgesine dokunmayındokunursanız ellerinizi sabunla yıkayın

Uçuk üzerine rastgele merhem vs.tatbik etmeyin.(özellikle antibiyotikli merhem kesinlikle kullanmayın)

Öpüşmekten ve yanak temasından kaçının.
Havlubardak vs gibi kişisel eşyalarınızı ayırın.

Tedavi: Laserle yapılan bio-stimülasyaon uygulamalarından sonra aynı bölgede tekrar görülmemiştir.Ayrıca %5 asiklovirli merhem ile semptomatik tedavi hastayı rahatlatabilir.

AFTLAR:Ağız içinde çıkan yaralargünlük hayatımızı çok fazla etkiler. Yemek yememizi konuşmamızı engelleyecek kadar acı verirler ve 5-10 gün arasında devam edebilirler. Bunlardan en çok görülenleri aftöz ülserler ve uçuklardır.

Aftöz ülserler: Dilyumuşak damakdudakyanak içi gibi bölgelerde görülen küçük yüzeysel ülserlerdir.Oldukça ağrılıdır. 5-10 gün arasında kendiliğinden geçer.

Nedenleri: Streslokal travmaasitli yiyeceklerlokal tahrişler bağışıklık cevabında değişikliklere sebep olurlaraftöz ülserlere yol açarlar.Ayrıca otoimmün bir hastalık olan BEHÇET hastalığında tekrarlayan tipte ağız ve genital bölge aftları görülür.

Bulaşıcı mıdır?: Her hangi bir mikroorganizma kaynaklı olmadığı için bulaşıcı değildir.Ayrıca başka bölgelere de yayılma eğilimi göstermezler.

Tedavi: sıkıntının giderilmesi ve üzerine enfeksiyon eklenmemesine yöneliktir. Üzerine uygulanan kortizon merhemler yardımcı olabilir. Maalesef tedavisi henüz bulunmamaktadır