Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Hepatit B Enfeksiyonu

  Hepatit-B enfeksiyonu nedir ?

  Hepatit-B virüsünün neden olduğu birincil olarak karaciğerde iltihap ve karaciğer hücre hasarıyla seyreden bir hastalıktır. Hepatit-B virüsü; karaciğere yerleşir. Yalnız insanlarda hastalık yapabilen bir DNA virüsüdür. Virüsler dışında ****bolik hastalıklar toksik ve karaciğerde kanlanmayı bozan ilaçlar bazı bakteriler parazitler ve bazı diğer virüslerle gelişen hastalık ya da enfeksiyonlar sırasında da akut viral hepatit gelişebilir.

  HBV enfeksiyonunun dünyada ve Türkiye'deki durumu nedir ?

  HBV enfeksiyonu tüm dünyada oldukça yaygındır. Dünyada her yıl 50 milyon kişi HBV ile enfekte olmakta ve bugünkü sayılarla dünya nüfusunun 2/5'i (2 milyar) bu virüsle enfekte olmuş durumdadır. Her yıl HBV'ye bağlı nedenlerle 1-2 milyon insan ölmekte ve dünyada 350 milyon insan bu virüsün taşıyıcısıdır.

  Ülkemizde her yıl 200 bin kişi bu virüsle enfekte olmaktadır ve her üç kişiden birisi bu enfeksiyonu geçirmiştir. Ülkemizde 3-3.5 milyon kişi bu virüsün taşıyıcısıdır.

  HBV enfeksiyonuna yakalanma riski kimlerde daha fazladır?


  HBV enfeksiyonu için herkes eşit derecede risk taşımaz. Bazı insanlarda hastalarda ve gruplarda enfeksiyon daha sık görülür. HBV enfeksiyonu için risk taşıyan gruplar şunlardır:

  a) Sağlık personeli
  b) Çok sayıda kan transfüzyonu yapılan hastalar
  c) Hemofili ve hemodiyaliz hastaları
  d) HBV taşıyan kişi ile aynı evi paylaşanlar
  e) Birden fazla cinsel partneri olan hetero¤¤¤¤üeller
  f) Homo¤¤¤¤üel ve bi¤¤¤¤üel erkekler
  g) Damar içi uyuşturucu kullananlar
  h) Kişisel hijyenin iyi olmadığı bakım evi yurt ve hapishane gibi yerlerde yaşayanlar
  ı) HBsAg pozitif anneden doğan bebekler.

  HBV nasıl bulaşır?


  HBV dört yolla bulaşır:

  a) Kan veya kan içeren sıvıların zedelenmiş deri veya mukoza ile teması sonucu (perkütan ya da parenteral bulaşma)
  b) İnsandan insana zedelenmiş deri ya da mukoza aracılığıyla (horizontal bulaşma)
  c) Cinsel yolla
  d) Annenin kanının ya da kanlı sıvılarının bebeğe zedelenmiş derisi ya da mukozası aracılığıyla ya da göbek kordonu aracılığıyla geçmesi ile (doğum sırasında) bulaşır.
  HBV enfeksiyonunun kuluçka peryodu alınan virüs miktarına ve kişinin immün sisteminin direncine bağlı olarak 45-180 gün (ortalama 60-90 gün) arasında değişir.

  HBV enfeksiyonunda hastalık belirtileri nelerdir ?


  HBV enfeksiyonunda; enfeksiyon sık ancak hastalık enderdir. Virüsü alanların yaklaşık %50-65'in de hiç bir hastalık belirtisi gelişmeden enfeksiyonu geçirir. Virüsle enfekte olanların yaklaşık %30-50'inde kırıklık yorgunluk hafif ateş mide bulantısı karın ağrısı eklem ve kas ağrıları gibi yakınma ve bulgular gelişir. Çocukların %10'undan azında erişkinlerin %30-50'inde sarılık görülebilir. Virüsle enfekte olanların %1'inden daha azında enfeksiyon akut karaciğer yetmezliği ile ilerleyici ve şiddetli bir gidiş gösterir. Akut enfeksiyonun yaklaşık 1-6 haftalık klinik seyri vardır. Bu sırada hastalarda değişen derecelerde karaciğer enzimleri ve kan hücrelerinin yıkım ürününde yükselme gözlenir.

  HBV enfeksiyonunun çocuk ve erişkinlerde seyri nasıldır?


  Akut enfeksiyon çocuklarda erişkinlere göre daha hafif ve bulgu vermeden seyreder. Ancak bebeklerin immün sistemi nedeniyle enfeksiyon erişkinlere göre daha fazla oranda kronikleşmeye eğilimlidir. Yenidoğanların %5-10'unda 1-5 yaş grubundaki çocukların %70'inde erişkinlerin ise %90-95'inde virüs 6 ay içinde vücuttan temizlenerek bağışıklık gelişir. Akut enfeksiyon erişkinlerin yalnızca

  %5-10'unda kronikleşirken yenidoğanların
  %90-95'inde çocuk ve ergenlerin
  %30'unda kronikleşir ve virüs taşıyıcısı olur.

  Bu hastaların kronik karaciğer hastalıkları yönünden uzman doktorlar tarafından izlenmesi gerekir. Kronik karaciğer hastalıkları geliştiğinde µ-interferon tedavisi kullanılabilir ancak başarısı sınırlıdır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Hepatit B aynı adlı virüsün karaciğere yerleşip orada çoğalarak karaciğeri tahrip etmesi ile ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalıktır. Hepatit B virüsü bir DNA virüsüdür. Bu virüsün üç adet antijenik yapısı mevcuttur. Virüs dış kısmında yani zarf kısmında eskiden Avustralya antijeni denilen Hepatit B Surface Antigen mevcuttur. Virüsün nükleoplasit denilen merkez kısmında ise iki önemli antigenic yapı vardır. Bunlar Hepatit B Core Antigen ve Hepatit B Antigenidir.

  Hepatit B Türkiye'de ve dünyada önemli bir sağlık sorunudur. Bugün dünyada yaklaşık iki milyar kişinin Hepatit B'ye yakalandığını biliyoruz. Bunun yanında 350 milyon kişi bu virüsü kronik olarak taşımaktadır. Ülkemizde de durum farklı değildir. Türkiye'de bugün yaklaşık her üç kişiden yaklaşık biri Hepatit B virüsü ile karşılaşmıştır. Yine her 10 kişiden biri Hepatit B virüsünü taşımakta ve bulaştırmaktadır. Hastaların %75-80'inde hiçbir belirti görülmez. Hepatit B belli başlı üç yolla bulaşır.

  1-
  Virüsü taşıyan kişilerle cinsel temasta bulunma.

  2-
  Virüsü taşıyan kişilerin kan ve vücut sıvıları ile temas etme.

  3- Virüsü taşıyan hamile kadınlardan doğum sırasında bebeklerine bulaşmasıdır.

  Hepatit B virüsü AIDS'ten 50 ila 100 kat daha bulaşıcıdır. Derideki bir çatlak ya da açık yara ile temas eden bir damla kan ya da tükürük bile hastalığın bulaşmasına yeterli olabilmektedir. Kan ve kan ürünlerinin kullanımı kirli enjektörler cerrahi müdahale manikür pedikür setleri traş bıçakları Hepatit B virüsünün bulaşmasına aracılık edebilmektedirler. Steril olmayan aletlerle yapılan sünnet ve kulak delme gibi işlemler de Hepatit B'nin bulaşması için önemli risk oluştururlar.

  Bu virüs ile temas eden her 10 bebekten 9'u ve her 10 erişkinden 1'i belli bir süre sonunda (yaklaşık 6 ay) mikrobu vücudundan atmayı başaramaz. Bu durumda kişi virüsü yaşam boyu vücudunda taşıyacak ve etrafa yayacaktır.

  Ayrıca taşıyıcılarda hastalık durumu farklılıklar gösterir. Bazı kişilerin karaciğerlerinde önemli değişiklikler meydana gelmezken bazılarının karaciğer hücrelerinde ağır hasarın ortay çıktığı tablolar oluşabilir. Bu gruptaki bireylerde yıllar sonra siroz ve karaciğer kanseri görülebilir.

  Hepatit B'de risk birçok bulaşıcı hastalıktan çok farklıdır. Çünkü kronik hepatitlilerin %25'i primer karaciğer kanseri ve siroz nedeniyle ölmektedir. Çünkü Hepatit B tüm dünyadaki primer karaciğer kanserlerinin %60-%80'inden sorumludur ve primer karaciğer kanserleri kanser ölümleri içinde ilk üç sırada yer almaktadır. Hepatit B virüsü sigaradan sonra bilinen en yaygın kanser nedenidir.

  Kronik Hepatit B taşıyıcıları tamamen sağlıklı görünürler. Taşıyıcılığı saptayabilmek için kanda Hepatit B yüzey antijeni saptanmasıyla taşıyıcılar ayırt edilebilirler. aşıyıcıların %50'si belirtisiz olarak sadece virüsü taşır. Karaciğer biyopsisi yapılırsa bu kişilerin bir kısmında Kronik Persistan Hepatit adı verilen bir tablo görülür. Bu hastalık nispeten selim seyretmekle birlikte herhangi bir zamanda kronik aktif hepatit haline dönüşebilir.

  Taşıyıcıların %50'sinde Kronik Aktif Hepatit adı verilen kronik karaciğer hastalığı gelişir. Bu hastalığın geliştiği kişilerin %25'inde karaciğer kanseri ortaya çıkar. Kronik taşıyıcılar cinsel eşlerine Hepatit B bulaştırabilirler. Kronik taşıyıcı annelerden doğan bebeklere Hepatit B bulaşır. Kronik taşıyıcılarla aynı evi paylaşanlarda Hepatit B'ye yakalanma oranı normal popülasyona kıyasla 2-4 kat daha fazladır.

  Hastalığa yakalanan kişilerin ancak yarısında sarılık ortaya çıkar .Hastaların %65'inde grip benzeri belirtiler görülür. Geriye kalanlarda hastalık belirtisiz seyreder. Klinik olarak sarılık gelişse de gelişmese de hastaların %90'ı tamamen iyi olur. İyileşen kişiler yaşamlarının sonuna kadar hastalığa bağışıklı kalır.

  Kesin tedavisi olmayan bu hastalığa karşı en etkili korunma yolu aşılanmadır. 1980'li yıllarda çıkan Hepatit B aşıları bu virüsü taşıyan kişilerin kanından elde edilirken günümüzde kullanılan aşılar genetik mühendislik yöntemleriyle bakteri hücrelerinden elde edilmektedir.

  Her iki tipteki Hepatit B aşısının da güvenilirliği tamdır. Aşıya bağlı karaciğer hastalığı meydana gelmesi veya başka bir hastalık bulaşması söz konusu değildir. Sık görülen yan etki aşının yapıldığı bölgede birkaç gün sürebilen ağrı kızarıklık ve şişliktir. Çok nadiren halsizlik bildirilmiştir. Üç doz uygun aşılamadan sonra aşının koruyucu etkisi ortaya çıkar.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Hepatit B ter yoluyla yayılabilir!Hepatit B virüsü taşıyan bir kişinin terinde kanındaki kadar virüs bulunması spor karşılaşmalarındaki temas sırasında virüsün yayılmasına neden oluyor.

  İzmir Celal Bayar Üniversitesinin İngiliz Spor Hekimliği Dergisinde yayımlanan araştırmasında Hepatit B virüsünün spor karşılaşmalarındaki temas sırasında ter yoluyla yayılabileceği belirtildi.

  Bazı durumlarda Hepatit B virüsü taşıyan bir kişinin terinde kandaki kadar virüs olabileceğini ortaya koyan araştırma sırasında 18 ila 30 yaşlarındaki 70 olimpik güreşçinin vücudunda sporun etkileri incelendi.

  Güreşçilerin çoğu idman ve karşılaşmalarda sık sık yaralandıklarını ve bu yaralanmalardan bazılarının kanamalı olduğunu dolayısıyla virüsün bulaşması için uygun bir ortam bulunduğunu söylediler.

  Araştırmaya katılan güreşçilerden hiçbirinde aktif Hepatit B enfeksiyonu bulunmazken kan testleri sonucu 70inden 9unun kanında 8inin de terinde virüse rastlandı.

  Güreş gibi yakın temas gerektiren spor karşılaşmalarında Hepatit B testinin daha fazla zorunlu tutulmasını isteyen Celal Bayar Üniversitesi araştırmacıları Hepatit Bnin yetişkinlerin yüzde 5ini etkileyen sonuçları ciddi ve kronik bir enfeksiyon hastalığı olduğuna dikkat çektiler. Entecavir uyarısı

  Öte yandan ABDnin Johns Hopkins Üniversitesinde yapılan bir araştırmada Hepatit B enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan yeni bir ilaç olan "Entecavir"in AIDS tedavisine karşı hızlı ve güçlü bir direniş gösterdiği belirlendi.

  Araştırmacılar Mart 2005ten bu yana ABDde son aylarda da Avrupada kullanılmakta olan Entecavirin derhal bir direnç geliştirdiğinin belirlendiğini kaydettiler.

  Hekimler Hepatit B ve aynı zamanda AIDS virüsü enfeksiyonuna yakalananların derhal alternatif tedavi seçenekleri için doktorlarına başvurmaları gerektiği uyarısında bulundular.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Türkiye'de 5 milyon Hepatit-B taşıyıcısı varFırat Üniversitesi (F.Ü.) Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sırrı Kılıç bugün için dünyada 300 milyon Türkiye'de ise 5 milyon kişinin Hepatit-B virüsü taşıyıcısı olduğunu her 3 kişiden birinin de Hepatit-B virüsüyle temas halinde olduğunu söyledi.

  Halk arasında gizli sarılık ya da kara sarılık olarak bilinen Hepatit-B virüsünü alan kişilerin bir kısmının taşıyıcı olarak bu mikrobu başkalarına da bulaştırıp toplumun geleceği açısından büyük bir sorun oluşturabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç bugün için dünyada 300 milyon Türkiye'de ise 5 milyon kişinin Hepatit-B virüsü taşıyıcısı olduğunu her 3 kişiden birinin de Hepatit-B virüsüyle temas halinde olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kılıç "Dünya ülkeleri ve Türkiye açısından büyük bir sorun teşkil eden Hepatit-B virüsünün en önemli bulaşma yolu kan temasıdır. Hepatit-B'nin bulaşması özellikle kan nakli yoluyla ortak enjektör kullanımıyla hastanelerdeki bir takım girişimler sırasında sterilizasyonu tam olmayan aletlerin kullanılmasıyla hemodiyaliz sırasında ağız ve diş cerrahisi sırasında iyi sterilize edilmemiş aletlerlerin kullanılmasıyla akupunktur dövme kulak delme gibi işlemler sırasında ortak iğne kullanımıyla berber ve kuaförlerde pedikür manikür tıraş gibi işlemler sırasında iyi sterilize edilmemiş aletlerin kullanılmasıyla olmaktadır. Ayrıca cinsel ilişkiyle bulaşabildiği gibi anneden bebeğe geçişi de mümkündür" dedi.

  Elazığ'da 1995 yılında Hepatit-B virüsüne yönelik yapılan araştırmada normal popülasyonda Hepatit-B taşıyıcılık oranının yüzde 10.4 olarak saptandığına dikkat çeken Prof. Dr. Sırrı Kılıç "Türkiye'de Hepatit-B taşıyıcılık oranı bölgeden bölgeye değişmekle birlikte kentte 1995 yılında Hepatit-B virüsüyle ilgili yaptığımız bir araştırmada normal popülasyonda taşıyıcılık oranı yüzde 10.4 olarak saptanmıştır. Aynı yıl kahvehanecilerde bu oran yüzde 20 olarak bulunmuştur. Berber ve kuaförleri kapsayan çalışmamızda ise Hepatit B taşıyıcılık oranı yüzde 14.3 olarak bulunmuştur. Bu oranların genel popülasyondan daha yüksek olduğunu görmekteyiz" diye konuştu.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş