Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Hepatit B... Bilgi ve Paylaşım Alanı...

  Hepatit B ter yoluyla bulaşabilir

  Hepatit B virüsünün futbol basketbol güreş gibi yakın vücut teması olan sporlarda ter yoluyla da bulaşma riskinin bulunduğu bildirildi.

  İzmir Celal Bayar Üniversitesi araştırmacılarının 70 Türk güreşçiyi inceleyerek yaptıkları çalışmada her güreşçiden kan ve ter örneği alındı. Yapılan DNA testleri atletlerin yüzde 13'ünün kanlarında yüzde 11'inin ise terlerinde Hepatit B virüsü taşıdığını gösterdi. Türk araştırmacılar yakın vücut teması olan sporlarla uğraşan atletlerin Hepatit B testinden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekerek virüsün bulaşma riskinin minimuma indirilmesi için aşının gerekli olduğunu vurguluyor.

  Hepatit B virüsü virüs sahibi bir kişinin vücut sıvılarıyla temas edilmesi halinde bulaşabiliyor. Genellikle virüs sahibi bir kişiyle cinsel ilişki veya bu kişinin enjeksiyon iğnesinin kullanılması virüsün bulaşmasına neden olabiliyor. Hepatit B'li bir anneden çocuğuna da doğum sırasında virüs geçebiliyor. Türk araştırmacıların bu çalışması İngiliz Spor Hekimliği Dergisi'nde yayımlandı.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Hepatit B hepatit B virüsünün (HBV) meydana getirdiği bir enfeksiyon hastalığıdır. Dünyada en çok görülen enfeksiyon hastalıklarından biri olan hepatit B bütün dünyadaki önde gelen dokuzuncu ölüm nedenidir.

  Hepatit B hafif ve belirti vermeyen bir enfeksiyondan çok daha ağır karaciğer hastalıklarına ve bu arada sirozla primer hepatosellüler karsinomaya (karaciğer kanserine) kadar değişebilen çeşitli tablolara neden olabilir. Karaciğer kanseri dünya da en yaygın kanserlerden biridir.

  İltihap : Enfeksiyon etkenlerine veya tahriş edici maddelere tepki olarak bir dokuda iltihap hücrelerinin ve sitokinlerin toplanmasıdır.

  Antijen : Vücuda giren ve bağışıklık sisteminin tanımadığı her türlü yabancı madde.

  Antikor : Bağışıklık sistemi tarafından yapılan ve yabancı bir antijene bağlanıp onu nötürleşme amacı güden bir protein kompleksi.
  Ne kadar insanda kronik hepatit B virüsü enfeksiyonu vardır?
  En az 350 milyon insan bu hastalığın kronik taşıyıcısıdır. Coğrafi dağılım dünyanın her tarafından çok değişik rakamlarla ifade edilmektedir.

  Dünyada 2 milyardan fazla insanın hepatit B virüsü ile enfekte olduğu bilinmektedir ama bunların hepsi kronik taşıyıcı değildir.

  Hepatit B'nin coğrafi dağılımı Çin Güneydoğu Asya ve Afrika gibi yerlerde çok yüksek; Güney Amerika Batı Avrupa ve Avustralya gibi yerlerde düşüktür. Avrupa'da her yıl 900.000 - 1 milyon insan hepatit B virüsü ile enfekte olmaktadır. ABD'de her yıl 140.000-320.000 akut hepatit B enfeksiyonunun gerçekleştiği hesaplanmıştır. Bu enfeksiyonların çok büyük bir bölümü kronik hastalığa neden olmadan kendiliğinden iyileşmektedir.

  Asya ve Afrika'daki birçok ülkeye ait rakamlar bilinmemektedir ama söz konusu bölgelerdeki kronik taşıyıcı yaygınlığının yüksek olması enfeksiyon oranının da yüksek olması gerektiğini göstermektedir.

  Hepatit B Nasıl Bulaşır ?
  Hepatit B değişik yollardan bulaşabilir. İleri derecede yaygın olan bölgelerdeki bulaşma en çok anneden çocuğa ve çocuktan çocuğa gerçekleşmektedir. Kan ve meni gibi vücut sıvılarının da virüsü bulaştırabildiği bilinmektedir. (Kan alma veya cinsel yoldan bulaşma)

  Asya Pasifik bölgesinde hastaların çoğu virüsü doğum zamanı ya da doğum zamanına yakın bir zamanda edinir1 - hepatit B ile infekte olan 10 kişiden 9'u yetişkinliğe geçtiklerinde hala hepatit B ile infekte olacaklar.2

  Dünyanın geri kalanında hepatit B virüsünün cinsel temas ya da kontamine kana maruz kalım yoluyla adolesan ya da yetişkin dönemde edinilme olasılığı daha yüksektir.

  Karaciğerin Biyolojik Fonksiyonları Nelerdir ?
  Karaciğer yağların ve yağda emilen vitaminlerin emilimi; albumin ve pıhtılaşma faktörleri gibi proteinlerin yapılması açısından önemli bir organdır. Atık maddelerin detoksifikasyonundan da yine karaciğer sorumludur. Karaciğer barsaklardan emilerek kana karışan besleyici maddelerin; proteinler ve diğer hücre elemanlarının sentezinden önce işlem gördüğü yerdir. Ayrıca karaciğer daha sonra kullanılmak üzere kan şekeri ve vitamin depolar vücuttan atılması gereken zararlı maddeleri zararsız hale getirir (detoksifikasyon).

  Hepatit B Virüsünün Karaciğerdeki Akıbeti Nedir ?
  Hepatit B virüsü karaciğer hücrelerine bağlanıp bunları enfekte ettikten sonra kronik enfeksiyonun gelişmesiyle sonuçlanan benzersiz bir mekanizma ile çoğalır. Dolaşıma büyük miktarda virüs ve virüs proteinleri karışır.

  Hepatit B Virüsü Nasıl Hastalık Yapar ?
  Hepatit B virüsü karaciğer hücresi içerisine kendi genetik materyalini yerleştirerek bu hücrelerin rutin çoğalma mekanizması ile üremelerini sağlar. İnsan vücut bağışıklık sistemi virüsün genetik materyalini içeren kendi karaciğer hücrelerine saldırmak üzere harekete geçer. Yani virüs dolaylı yoldan karaciğere zarar verir. Bağışıklık sisteminin aralıksız saldırıları karaciğer hücrelerinin hasar görmesiyle ve ölmesiyle sonuçlanır.

  Hepatit B 'nin Doğal Seyri Nasıldır ?
  Hepatit B enfeksiyonu çeşitli şekillerde seyredebilir. Akut hepatit genellikle kendiliğinden iyileşen iyi huylu bir enfeksiyondur ama hastaların bir bölümünde kronik hepatit B yönünde ilerler. Kronik hepatit B aralarında siroz karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanserinin de olduğu daha ciddi durumlara neden olabilir.

  Diğer Bilgiler
  Bazı bireylerde virüs akut hepatit enfeksiyonu sırasında tamamen ortadan kaybolabilir.
  Kronik enfeksiyonu olan hastaların %25-40 kadarı sonunda hepatit B virüsü ile bağlantılı bir hastalık nedeni ile ölmektedir.

  Organ/doku nakledilenler veya HIV (AIDS virüsü) ile enfekte bireyler gibi bağışıklık sorunları olan insanlarda kronik enfeksiyon riski büyük ölçüde artar.

  Karaciğer kanseri gelişen insanlarda bu genellikle akut enfeksiyondan 30 -50 yıl sonra görülür.

  Karaciğer kanseri vakalarının %75-90'ı kronik hepatit B sonucudur.

  Bir enfeksiyon hastalığı olan hepatit B dünyadaki ölüm nedenleri listesinde dokuzuncu sırada bulunmaktadır. Dünyanın her yanında 2 milyardan fazla insan HBV (hepatit B virüsü) ile enfekte olmuştur ve bunların 350 milyon kadarı hastalığın kronik taşıyıcısı konumundadır.

  Hepatit B virüsü karaciğer hücrelerini bağışıklık sisteminin enfekte (mikrop bulaşmış) karaciğer hücrelerine saldırmasını uyararak dolaylı yoldan tahrip eder. Ancak bağışıklık sistemi her zaman hepatit B virüs enfeksiyonunu tamamen ortadan kaldıramaz.
  Başlangıçta hepatit B enfeksiyonunu izleyen belirtiler hafif ya da özel olmayabilir. Belirtiler görülürse ;öncelikle sarılık iştahsızlık ve karın ağrısı şeklinde olabilir. Hepatit B virüs enfeksiyonu değişik şekillerde ilerleyebilir. Akut hepatit B 4 hafta ile 6 ay arasında değişen bir süre devam ederken kronik hepatit B'nin aktif şekline geçişi 15-30 yıl gibi uzun bir süre olabilir.

  Kandaki virüsün (vireminin) ortaya konulması ve sayılabilmesi açısından en güvenilir yöntem hepatit B virüs DNA'sının izlenmesidir.

  Hepatit B virüs enfeksiyonunun teşhisinde kullanılan bazı antijen ve antikor testleri vardır. Bunlar;

  Kronik hepatit B virüs enfeksiyonunu işaret eden; Hepatit B yüzey antijeni testi (HBsAg )
  Virüsün çoğalmakta olduğunu gösteren; Hepatit B e antijeni (HBeAg) veya HBV DNA testidir.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  TEDAVİ

  Hepatit B tedavisinde süreç akut(yeni) veya kronik(uzamış) hepatit enfeksiyonuna göre ikiye ayrılır.

  KRONİK HEPATİT B ENFEKSİYONUNUN TEDAVİSİ:

  Unutulmaması gereken en önemli unsur kronik hepatit B enfeksiyonu olan kişilerin sürekli olarak hekim kontrolünde olması gerektiğidir. Burada önemli olan hepatit B virüsünün zaman içersinde karaciğer ve kanda artabileceği ve aynı zamanda da karaciğeride etkileyebileceği gerçeğidir. Hekiminiz karaciğer fonksiyonlarınızla ilgili verileri monitörize etmek için sizi periyodik olarak kontroller çağıracaktır. Özellikle kronikleşen hepatit B enfeksiyonuna maruz kalan her 3 kişden birinde kronik hepatit B belirtileri mevcuttur. Ve bu hastalarında büyük bir kısmında siroz karaciğer yetersizliği ve karaciğer kanseri görülme riski son derece yüksektir. Temel hedef virüs çoğalmasını durdurup ortaya çıkması muhtemel karaciğer hasarını minimuma indirmektir. Kronik hepatit B enfeksiyonunda tablet (ilaç) tedavisi 2 ilaç ile olur.

  · interferon alfa-2b

  · lamivudine

  İNTERFERON ALFA-2B

  Son zamanlara kadar klasik kronik hepatit B enfeksiyonunda kullanılan bir ilaçtır. İnterferon virüsün çoğalma yeteneğini azaltır. Aynı zamanda vücut savunma sisteminin cevabını artırır. Teadvi edile kronik hepatit B enfeksiyonlu kişilerin yaklaşık % 35 inde virüsün çoğalmasını bu ilacın durdurduğu gösterilmiştir. Lamivudine ile beraber giden interferon tedavisinde tedavi süresinin kısaldığı yine bilim admalarınca gösterilmiştir. Enjeksiyon yolu ile alınması lamivudine göre bir dezavantajdır. Yinede tedavide interferon uygulanması hekiminizin karar vereceği bir durumdur. Özellikle interferon şddetli derecede siroz vakalarında iyi seçim değildir. Ayrıca erken yaşlarda hepatit B virüsünü kapan kişilerde de iyi sonuç vermediği belirtilmektedir. İnterferon tedavisinin yan etkileri;

  · Gribal enfeksiyona benzer belirtiler

  · Depresyon

  · İştah kaybı

  · İshal

  · Halsizlik

  · Saçlarda zayıflama

  · Lökosit ve trombosit sayısında azalma

  · Bulantı

  · Kuma

  LAMİVUDİNE

  Gittikçe artan bir reçeteleme trendine sahip bir ilaç olan lamivudine başlangıç tedavisi olarak kullanılmaya başlanmıştır. İnterferon tedavisi alamayacak yada interferon kullanmak istemeyen hastalara uygulanabilir. İnterferonun tersi olarak sirozu olan hastalarda rahatlıkla kullanılabilir. Tabletler şeklinde ağızdan alınması kullanım kolaylığı sağlar. Yan etkisi hemen hemen olmayan bir ilaçtır. Ancak lamivudine tedavisikesildiğinde hastaların ortalama %75 inde hepatit B virüsü çoğalmaya başlar. Tedavi sırasında lamivudine ne direnç gösteren yeni virüs versiyonları ortaya çıkmaktadır.

  TRANSPLANTASYON (KARACİĞER NAKLİ)

  Kronik hepatit B enfeksiyonu ve beraberinde ortaya çıkabilcek siroz karaciğer yetersizliği gibi durumlarda hastalara karaciğer nakli gerekebilir. Sanırız bu cümle bile hepatit B aşısının ne denli önemli olduğu konusunda size bir fikir vermiştir.

  HEPATİT B DEN KORUYUCU BAZI TEDBİRLER

  ·Cinsel ilişki sırasında kondom(kaput prezervatif) kullanımı

  ·Enjektör iğnelerinin doğru şekilde depolanarak atılması (özellikle tıbbi atıklara dikkat edilmesi gerekmektedir.)

  ·Kan ve kan ürünleri ile uğraşan kişilerin latex veya plastik eldiven kullanması

  ·Diş fırçası jilet ve usturaların temizliğine dikkat edilmesi ve diğer insanlarla paylaşılmaması (özellikle berberlerin hijyene dikkat etmesi gerekmektedir. Kozmetikle ilgili yerlerde kuaför berbermanikür -pedikür yapılan yerlerde aletlerin temizliğine dikkat edilmesi gerekir)

  ·Uyuşturucu kullanımın önlenmesi ve kullananlara yönelik toplumsal eğitimler

  HEPATİT B AŞISI :

  Hepatit B aşısı 3 dozluk uygulama gerektiren bir aşı bu üç dozun sonunda % 95 oranında koruyuculuk sağlar. Bu üç doz en az 12 yıl kişileri hepatit B den korumaktadır.

  Yeni doğan bebekler tüm yetişkinler uyuşturucu kullananlar son 6 ay içersinde birden çok seks partneri olan kişiler ve cinsel yolla bulaşan bir hastalığa sahip olanlar homoseksüeller biseksüeller hemofili hastaları diyaliz hastaları tüm sağlık çalışanları hapishane çalışanları ve hapishane mahkumları özürlü bakım evleri personeli dünya üzerinde hepatit B açısından riskli bölgelere seyahat eden kişiler...hepatit B aşısını ivedilikle yaptırmalıdır.

  AŞILANMA SONRASI HEPATİT B YE KARŞI BAĞIŞIKLIK OLUŞUP OLUŞMADIĞI TESPİT EDİLEBİLİR Mİ? KİMLERDE BU TESPİTLER GEREKLİDİR ?

  EVET...antikor titresi denilen aşıya karşı yanıtın oluşup oluşmadığını anlamak için hekiminiz testler isteyebilir. Bu rutin bir uygulama değildir. Aşının % 95 oranında tuttuğunu belirtmiştik. Ancak bazı riskli gruplara aşının tutma oranını gösteren testler istenebilir. Sağlık çalışanları kronik hepatit B enfeksiyonu olan seks partnerine sahip kişiler vücut savunma sisteminde ciddi değişimler olan kişilerde aşının tutup tutmadığını anlayıcı testler istenebilir. Ayrıca hepatit B aşısından sonra bağışıklanmadığınız gibi bir inancınız varsa hekiminizle tartışın gerekli görülürse aşının bağışıklık oluşturup oluşturmadığını testlerle sınayabilirsiniz.

  AKUT HEPATİT B ENFEKSİYONUNDA TEDAVİ:

  Akut hepatit B enfeksiyonunda belirgin bir tıbbi tedavi yoktur. Tedavi daha çok destekleyici yöndedir. Bu tedavide en önemli unsurlardan biri evde tedavidir. Bu tedavi hastalığın yayılması ve şikayetlerin rahatlaması üzerine inşa edilmelidir.

  HEPATİT B VE EVDE TEDAVİ:

  Ev tedavisinde ; aktivitelerinizi yavaşlatın yorucu hareketlerden kaçının yorulduğunuzda hareketleriniz yavaşlatarak dinlenin. Ancak evde iken yatak istirahatı zorunlu değildir. Akut (yeni) dönemde okula ve gitmeyin. Şiddetli ve stresli egzersizlerden kaçının.

  AKUT HEPATİT B ENFEKSİYONUNDA DİYET:

  Hepatit ve diyet. Ne tür bir hepatit diyeti uygulamalıyım en çok sorulan sorulardan biridir. En önemli unsurlardan biri akut hepatit diyetinde (hepatit B diyeti) sıvı alımıdır. Bulantı ve kusmanın yaratacağı sıvı kaybı yerine konulmalıdır. Protein orano düşük kalori oranı yüksek bir hepatit diyeti hekimler tarafından önerilmektedir. Eğer içtiğinizde rahatsızlık vermiyorsa doğal meyve suları alınabilir. Ayrıca çorba içilebilir. BU DÖNEMDE EN ÖNEMLİSİ ALKOL VE KARACİĞERİ RAHATSIZ EDECEK İLAÇLAR KULLANMAMAKTIR. BU DURUM KARACİĞER İLTİHABI VE KARACİĞER ZARARINI ARTIRACAKTIR. Burada en önemli unsur ilaç alınımınızı hekiminizle konuşarak ayarlamanızdır. En doğrusu hekiminizle konuşarak çözmeye çalışın. Alkolden ise en az 4-5 ay uzak durmanız gerekecektir.

  FULMİNAN HEPATİT:

  Bazen akut hepatit B enfeksiyonu fulminant hepatit denilen bir forma dönüşür. 1-2 hafta içinde akut karaciğer yetmezliği ortaya çıkaran bir durumdur. Fulminant hepatit te ölüm oranı yüksektir. Karaciğer transplantasyonu ile hastaların kurtulması mümkün olabilir.

  HBV DNA TESTİNİN ÖNEMİ: (HEPATİTB dna testi)

  Yeni alınmış bir hepatitb hastalığında bu testin yüksek olması bulaşıcık oranın yüksek olduğu anlamındadır. Kronik hepatitb hastalığı olan kişilerde ise yüksek olması hepatitin derecesinin yüksek olduğunun göstergesidir. Bu durumda tedavi başlanmalıdır. Ve tedavinin etkilerini de ölçmenin en iyi yolu HEPATITB DNA testidir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş