Yakıcı Madde Zehirlenmesi – Asit vb Zehirlenmeleri


Yakıcı maddeler genellikle gözden uzak kalan küçük çocuklar tarafından merakla ka*rıştırıldıkları şişe tüp ve kaplardan içilir. Üze*rinde "Tehlikelidir" "Asit" ve "Yakıcıdır" yazılı etiket bulunan bu tür maddeler çocuk*ların erişebilecekleri yerlerde bırakılmamalı*dır. Ayrıca bu maddeler asla besin konan şi*şe ve kaplarda saklanmamalıdır. Aksi halde yetişkinler dahi bir kaza kurbanı olabilirler.

Yakıcı maddelerin etkisi

Yakıcı maddele*rin yutulması üst sindirim yollarında ıstırap verici yaralanmalara ve felaketle bitecek du*rumlara yol açabilir. Dudaklar ağız boğaz yemek borusu ve mide yanabilir yemek bo*rusu ve midede delinmeler görülebilir. Baş*langıçtaki yanıklar tedavi edilse bile çok çe*şitli cerrahi müdahaleler gerekebilir. Boğaz*da solunum yollarının girişi de (larenks ve soluk borusu ağzı) aynı şekilde yanabilir. Bu sırada meydana gelebilecek ödem (şişme) so*lunumu aksatabilir.
Belirtiler — Yakıcı maddelerin içildiğinin be*lirtileri çok açıktır:

— Ağız düzeyinde yanma büyük acı;
— Ağız içinde kızarıklık ve ufunet;
— Yutma güçlüğü ve göğüste ağrılar;
— Solunum güçlüğü ses tonunda değişiklik (solunum yollarında berelenme belirtisi).

İzlenecek yol

önce kazazedeyi sakinleşti*riri. Yakıcı maddenin içinde bulunduğu şişe veya tüpün üzerindeki tarifi okuyun. Doktoru aradıktan sonra nasıl davranmanız gerekti*ği konusunda sizi aydınlatması için tarifi ona da okuyun.

Hafif zehirlenmelerde size çocuğu ara*bayla en yakın hastaneye götürmeniz ve te*laştan hızlı sürmemeniz hatırlatılacaktır. Dra*matik bir durum söz konusuysa doktor ken*disi gelecektir.

Yakıcı madde yalnız dudakları ve yüzü tahriş etmişse on dakika süreyle bol suyla yı*kayın. Su yutturmamaya dikkat edin. Diğer bütün durumlarda kazazedeye kesinlikle su veya başka bir sıvı içirmeyin çünkü tahrişat daha da yayılabilir.

ALINTIDIR.