Gaz buhar ve dumanlar yakıcılıkları nedeniyle gözleri solunum yollarını tahriş ederek ürkütücü bir etki yaratabilir kesik ve boğucu bir öksürükle birlikte kazazedeyi boğacak hale getirip bu nefes alınamayacak ortamdan tek başına çıkamayacak kadar sarsabilir.

Göz yaşartıcı bombaların gazları klor gazının yayılması (önceden soda konan bir tuvalet küvetine asla çamaşır suyu dökmeyin) plastik maddelerden yayılan dumanlar tehlikeli ve boğucu olabilir.

Bazı gazlar da oksijen taşıyan kan alyuvarları için zehirlidir: Renksiz ve kokusuz bir gaz olup yanma iyi gerçekleşmediği takdir*de yayılan karbon oksidi gibi. Rölantide ça*ışan araba motorları kömür sobaları ocaklar iyi kurulmamış gazlı su ısıtma aygıtları apartmanların alt katlarındaki çatlak borular vb. aynı gazı yayabilirler.

Bu olayda zehirlenme baş ağrıları ve kus*malarla başlar; besin zehirlenmesi izlenimi verir. Ardından kazazedenin üzerine yerinden kalkıp yardım istemesini engelleyecek kadar şiddetli bir yorgunluk çöker. Bazen bütün aile bireylerinin ölümüne bile sebep olan bu zehirlenmeler bazı kimseler üzerinde ölümü atlatsalar dahi iyileşmesi imkânsız pek çok beyin arızası bırakabilir.

Yine bazı küvet ve çukurlardan yayılan kokusuz veya kötü kokulu başka gazlar da karbon oksidi zehirlenmesine sebep olur. Genellikle bu kazalar gerekli tedbirlerin alınmadığı işyerlerinde meydana gelir ve işçilerin ölü*müne yol açar.

Buna karşılık evlerde mutfakta kullanılan bütan propan gibi birtakım doğal ve tüple dağıtılan gazlar zehirleyici değildir.

Bir odadaki gaz sızmasının içerdeki bütün oksijeni yok edip had bir boğulmaya sebep olması çok enderdir Ancak bu gazlar da çok çabuk parlayıp infilak edebilir. Bu infilak ise yaralının akciğerlerini parçalayarak ya da sebep olduğu yıkıntıyla ölümlere sebep olur.


Alıntıdır.