"C. Botulinum" adındaki bir cins bakteri uygun şartları buldu*ğu zaman gıdaların içinde üreyerek çok kuvvetli bir zehir salgı*lar. Bilhassa bozuk konservelerde bu bakterinin zehiri çokca bu*lunur.

Bozuk konservenin yenmesinden yaklaşık 20 saat sonra ze*hirlenme belirtileri başlar.

√ Gıda Zehirlenmesi-Belirtileri:
• Konserve ile birlikte mideye inen zehir maddesi barsaklar ta*rafından emilerek kana karışır ve merkez sinir sistemini etkiler.
• Yutma güçlüğü göz kapağmı kontrol edememe ve ses- kısık*lığı ilk belirtileridir.
• Bundan sonra çift görme göz bebeğinde büyüme yüz felci ortaya çıkar.
• Müdahale edilmediği takdirde solunum kasları felce uğrar ve kalp durur. Bundan anlaşılacağı üzere neticesi ölümdür.

√ Gıda Zehirlenmesi-Ne Yapmalı?
• Piyasadan konserve alırken kapaklarının şişkin olmadığına dikkat ediniz. Üzerindeki etikette gösterilen son kullanma tarihi*nin dolmamış olması sizi yanıltmasın.

• Evde hazırlanan konservelerin hava aldığmı ve bozulduğunu (cam kavanozlarda) renk değişmelerinden anlayabilirsiniz. Koku*sunu ve rengini beğenmediğiniz konserveleri asla yemeyiniz.

• Kesin belirtiler görülmemekle beraber şüphelendiğiniz kon*serveleri yeniden kaynatmadan yemeyiniz.

• Açıkta bırakılan buzdolabında uzun müddet bekletilen tadı ve kokusu değişen yemek ve yiyecekleri yemeyiniz.

• Herşeye rağman gıda zehirlenrnesine maruz kaldığınızı his*settiğiniz an kusturucu bir sıvı alıp kusmayı temin ediniz.

• En kısa zamanda doktora gidiniz. Doktor uygun gördüğü takdirde tekrar midenizi yıkayacak ve antitoksin (panzehir) vere*cektir.

DİKKAT: Gıda zehirlenmesi mutlaka hastahane tedavisi gerek*tirir. Kendi başınıza kusmayı temin etseniz dahi barsaklara geçen ve kana karışan zehire birşey yapamazsmız.