Genellikle 40-50 yaş arası erkeklerde nadiren menapoz devre*sinden sonra kadınlarda görülen bir hastalıktır.

Fazla protein alan kimselerde ürik asit idrarla dışarı atılamayaeak kadar çoğa*lırsa ürik asit kristalleri eklemlerde birikerek gut hastalığına se*bep olmaktadır. Ürenin kana karışması böbrekler tarafından id*rar yoluna atılamaması da yine aynı sonucu doğurur.

√ Gut-Belirtileri:
• Genellikle ayak başparmağı ani gelen bir sancı ile kızarır. Dizde ve el parmaklarında da nadiren aynı durum ortaya çıkabi*lir.
• Kızarıklık artarak parlak kırmızı bir renk alır.
• Aniden gelen sancı birkaç gün içinde geçer.
• Sancı sırasında hafif ateş ve iştahsızlık görülse de genel sağlık durumunda ciddi bir bozulma olmaz.

DİKKAT: Birkaç saneılı krizden sonra hastalık geçmiş gibi gö*rünür. Bu sizi yanıltmasın. Çünkü hastalık kronik döneme girecek*tir. Tedavi edilmediği takdirde eklem yerlerinde şekil bozuklukla*rı ve eklem çevresinde yumrular ortaya çıkar.

√ Gut-Ne Yapmalı?
• İlk belirtileri görülür görülmez mutlaka doktora gidip mua*yene olunuz.

√ Gut-Tedavi:
• Böbreklerde ürlk asidin atılmasını hızlandırıcı yönde olacaktır.
• Ayrıca protein tüketiminin asgariye indirildiği bir diyet uygulanacaktır.

Belirtileri değerlendirdikten sonra doktor tarafından ürikasit imalatını düşüren ilâç verilebilir. Ancak bu ilâç akut krizle*re yol açabildiğinden çok dikkâtli kullanılması sancı krizleri sıra*sında ahnmaması gerekmektedir.