Ölmüş alyuvarlarda hemoglobinin yıkıma uğraması sonucu içindeki boya maddesi olan "bilirübin" açığa çıkar.
Açığa çıkan bilirübin vücuttan dışarı atıla*madığı takdirde deri ve doku aralarında birikerek "sarılık" dediğimiz hastalığa yol açar.

Üç tip yaygın sarılık vardır: Hemo*litik obstrüktif ve hepatik sarı*lık.

Hemolitik Sarılık: Alyuvarla*rın yıkımı sonucu ortaya çıkan "bilirübin" tümüyle karaciğer tarafından bağırsaklara atıla*maz ise; fazla bilirübin kana ka*rışarak deri ve dokularda birik*me yapar.

Belirtileri:
• Dışkının rengi koyu; fakat idrarın rengi normaldır.
• Deri ve dokuların rengi sa*rarır.

Obstrüktlf Sarılık
Safra yollarının safra taşı tümör v.b. gibi sebeplerle tıkanması sonucu safra bağırsa*ğa atılacağı yerde kan dolaşı*mına karışır.

Belirtileri:
• Dışkının rengi kil rengine yakın bir sarılıktadır.
• İdrarın rengi koyudur.
• Deri ve dokuların rengi sarıdır.

Hepatik Sarılık
Bu sarılıkta hasta bölge doğrudan karaciğerin kendisidir. Ka*raciğer hücrelerinin herhangi bir sebeple hastalanıp şişmesi so*nucu küçük safra kanalları tıkanır. Sarı humma hastahğında zehirlenmelerde (bilhassa fosfor kloroform karbon tetraklörür ze*hirlenmelerinde) karaciğer hücreleri yıkıma uğrayarak içerisinde*ki bilirübin maddeleri kana karışır.

Belirtileri:
• İştahsızhk bulantı ve kusma.
• Karaciğer bölgesinde ağrı ve gerginlik hissi.
• Yüksek ateş baş ve eklemlerde ağrı.
• Seyrek olarak deride döküntü.

Bulaşıcı Sarılık:
İki değişik cinsteki virüsler tarafından sebep olunan sarılık vakaları bulaşıcı olup diğer normal sarılık hastalıklarından ayrı*lırlar. Hasta kimselerin dışkısıyla bulaşmış sebze meyve ve yiye*ceklerle sağlam insanlara geçen sarılık virüsleri bir hafta içinde kana karışarak sarılık hastalığını ortaya çıkarır.

İkinci sarılık vi*rüsü ise kan nakli aşı diş çekimi kan verme dövme yaptırma ve hatta cinsel ilişki ile sağlam insana geçer. Vücuda girdikten son*ra sinsi ve uzun süren bir gelişme dönemi geçirirler. "Serum he*patiti virüsü" adı verilen bu mikro-organizmalar vücutta iki ila beş ay gibi uzun bir dönemi sessiz geçirdikten sonra tahribatını yapmaya başlarlar.

Tedavi:
• Sarılığa sebep olan etken keşfedilerek bunun ortadan kaldı*rılması hedef ahmr.
• Tedavi sırasında yatak istirahati ve diyet ön plânda tutulur. Alkol baharh ve yağlı yiyecekler yasaklanır.