Kronik Böbrek Yetersizliğinin Teşhisi ve Takibi
Eğer böbrekler çalışmazsa fonksiyonlarının toksinlerin atılması için yapay bir yol olan diyaliz kullanılarak yerine konması mümkündür. Gelen kanı süzme fonksiyonlarımda bir bozulma olduğunda bunu bazı tetkiklere yansıtırım. Hastanın kendisini nasıl hissettiği ve kan testleri ne zaman diyalize başlamanın gerekli olduğunu belirler. Glomerül süzme hızı (GFR) azalması kreatinin düzeyinin 12 mg/dl ve üzerinde olması kandaki bağlı üre azotunun (BUN) 100 mg/dl nin üzerinde olması kronik böbrek yetersizliğinde diyalize başlama nedenlerindendir.

Glomerül süzme hızı (GFR) kreatin temizlenme hızı ile ölçülür. Buna kreatin klirens hızı denir. Bu değer dakikada 0.10-0.15 ml/kg değerlerine indiği zaman diyaliz seçeneği gündeme gelir. Nefrologlar tüm bu laboratuar verilerini hastanın genel durumu ve eşlik eden kanama bulantı diyabet psikoz nöropati ve ödem gibi durumlar ile beraber değerlendirip diyaliz endikasyonunu koyarlar. Bazı hastaların tanıdan sonra bir süre – bazen yıllarca – diyalize gereksinimi olmaz. Ancak böyle olduğunda bile farklı seçenekler konusunda önceden bilgi sahibi olmaları gerekir çünkü kullanacakları diyaliz yöntemiyle ilgili seçim yapmaları gerekecektir.

Diyalizin iki farklı tipi vardır – kanın vücudun dışında bir makine vasıtasıyla temizlendiği hemodiyaliz ve vücudun içinde temizlendiği periton diyalizi. Her iki yöntemin de belli avantajları dezavantajları ve tercih edildikleri hastaya özel durumlar vardır. Nefrolog bu yöntemler içerisinde hastası için en uygun yöntemi seçer ve uygular. Tıbbi faktörler ve hastanın koşulları göz önüne alınarak nefroloji uzmanları tarafından diyaliz yöntemine karar verirlir ancak hastalarında tercihi göz önünde bulundurulur. Her iki yöntemin de eşit şekilde etkili olduğunu bilmelisiniz. Diyalizin hangi tipi uygulanırsa uygulansın Renal Ünitede bu tedavinin tüm yönleriyle ilgili eğitim alacaksınız