Periton Diyalizi

Bu yöntemde yapay bir zar ile vücudun dışında temizlenmek yerine kan vücudun içinde peritondan geçerek temizlenir. Periton karın boşluğunda yer alan organları saran ince bir zardır. Periton atık maddelerin içinden geçmesine izin verir ve küçük kan damarlarından çok zengindir. Tenckhoff Kateteri adı verilen bir tüp ile periton boşluğuna diyaliz sıvısı verilerek ve sonra geri alınarak atık maddeler kandan ayrıştırılabilir.Periton Diyalizi iki şekilde gerçekleştirilir:

1. Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD)
Periton diyalizi işleminin manüel gerçekleştirilen şeklidir. SAPD uygulanırken yapılan işlemlerin tümüne TORBA DEĞİŞTİRME adı verilir. Bir torba değiştirme işleminin 3 aşaması vardır. Bunlar BOŞALTIM - BEKLEME – DOLUM’dur. Bir değişim işlemi yaklaşık yarım saat sürer.

2. Aletli Periton Diyalizi (APD)
Evde makine aracılığı ile uygulanan periton diyalizi işlemine Aletli Periton Diyalizi (APD) denir. Bu tedavi biçiminde hasta yatmadan önce set ve solüsyon torbalarını periton diyalizi makinesine yerleştirir ve makinesini önerilen şekilde programlar. Kişi uyurken gece boyunca (8–10 s.) makine karın boşluğuna diyaliz sıvısını verir bekletir ve boşaltır. Gerektiğinde tedavide değişiklik yapılabilir.

Periton diyaliz sıvısı başka tuzlar da içeren bir şeker (glukoz) çözeltisidir. Torbalar glukoz konsantrasyonlarına göre 3 farklı etkinliğe sahiptir (%1.36 %2.27 ve %3.86) – konsantrasyonu fazla olan solüsyon (örn. %3.86) ile vücuttan daha fazla sıvı uzaklaştırılacaktır.


Periton Diyalizinin Olumlu Yönleri:

* Hemodiyalize kıyasla daha iyi tansiyon kontrolü

* Daha iyi sıvı kontrolü (aşırı sıvı birikimi olmaz)

* Çok az diyet kısıtlaması

* Kalp ve damar sisteminde çok az yüklenme olduğundan yaşlı ve çocuk hastalarda tercih edilir

* Hemodiyalizdeki gibi kan kaybı olmadığından kansızlık söz konusu değildir

* Tedavi hastanın kendisi tarafından uygulanmakta ve hasta kendini daha iyi hissetmektedir

* Tedavi ile ilgili eğitim basit ve kısadır

* Hastaneye bağımlılık gerektirmemektedir

Periton Diyalizinin Olumsuz Yönleri:

* Enfeksiyon riski
o Katetere bağlı
o Peritonit
* Günlük uygulama gerektirmesi
* Diyalizle protein kaybı
* Küçük bir cerrahi operasyona gereksinim vardır