Ölmüş alyuvarlarda hemoglobinin yıkıma uğraması sonucu içindeki boya maddesi olan "bilirübin" açığa çıkar.

Açığa çıkan bilirübin vücuttan dışarı atıla­madığı takdirde deri ve doku aralarında birikerek "sarılık" dediğimiz hastalığa yol açar.
Üç tip yaygın sarılık vardır: Hemo­litik obstrüktif ve hepatik sarı­lık.
Hemolitik Sarılık: Alyuvarla­rın yıkımı sonucu ortaya çıkan "bilirübin" tümüyle karaciğer tarafından bağırsaklara atıla­maz ise; fazla bilirübin kana ka­rışarak deri ve dokularda birik­me yapar.

Belirtileri:
• Dışkının rengi koyu; fakat idrarın rengi normaldır.
• Deri ve dokuların rengi sa­rarır.

Obstrüktlf Sarılık

Safra yollarının safra taşı tümör v.b. gibi sebeplerle tıkanması sonucu safra bağırsa­ğa atılacağı yerde kan dolaşı­mına karışır.

Belirtileri:

• Dışkının rengi kil rengine yakın bir sarılıktadır.
• İdrarın rengi koyudur.
• Deri ve dokuların rengi sarıdır.

Hepatik Sarılık
Bu sarılıkta hasta bölge doğrudan karaciğerin kendisidir. Ka­raciğer hücrelerinin herhangi bir sebeple hastalanıp şişmesi so­nucu küçük safra kanalları tıkanır. Sarı humma hastahğında zehirlenmelerde (bilhassa fosfor kloroform karbon tetraklörür ze­hirlenmelerinde) karaciğer hücreleri yıkıma uğrayarak içerisinde­ki bilirübin maddeleri kana karışır.

Belirtileri:
• İştahsızhk bulantı ve kusma.
• Karaciğer bölgesinde ağrı ve gerginlik hissi.
• Yüksek ateş baş ve eklemlerde ağrı.
• Seyrek olarak deride döküntü.

Bulaşıcı Sarılık:
İki değişik cinsteki virüsler tarafından sebep olunan sarılık vakaları bulaşıcı olup diğer normal sarılık hastalıklarından ayrı­lırlar. Hasta kimselerin dışkısıyla bulaşmış sebze meyve ve yiye­ceklerle sağlam insanlara geçen sarılık virüsleri bir hafta içinde kana karışarak sarılık hastalığını ortaya çıkarır.

İkinci sarılık vi­rüsü ise kan nakli aşı diş çekimi kan verme dövme yaptırma ve hatta cinsel ilişki ile sağlam insana geçer. Vücuda girdikten son­ra sinsi ve uzun süren bir gelişme dönemi geçirirler. "Serum he­patiti virüsü" adı verilen bu mikro-organizmalar vücutta iki ila beş ay gibi uzun bir dönemi sessiz geçirdikten sonra tahribatını yapmaya başlarlar.

Tedavi:
• Sarılığa sebep olan etken keşfedilerek bunun ortadan kaldı­rılması hedef ahmr.

• Tedavi sırasında yatak istirahati ve diyet ön plânda tutulur. Alkol baharh ve yağlı yiyecekler yasaklanır.